Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet

Syfte och mål Syftet med projektet är att förbättra gruvindustrins säkerhet baserat på lärdomar, erfarenheter och principer från framgångsrika nationella och internationella exempel, med målet att utveckla strategier och proaktiva indikatorer för att…

Mångfald, jämställdhet och attraktiva arbetsplatser i den svenska gruvindustrin

Syfte och mål Den strategiska forsknings- och innovationsagendan för den svenska gruv- och metallproducerande industrin (STRIM 2017–2020) innehåller framtidsvisioner för nio forsknings- och innovationsområden. Detta projekt fokuserar områdena Attraktiva arbetsplatser samt Jämställdhet och…

Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Syfte och mål Mekanisk brytning ska förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggöra högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel…

Phoenix gruvdrönare

Syfte och mål Vi har fokuserat inom områdena nedan med mycket användbara resultat för utvecklingen av framtidens Phoenix gruvdrönare: 1. Propellerns aerodynamik 2. Nytt drönarkoncept. 3. Öka drönarens tillförlitlighet och antikollisionssystemets utveckling. Upplägg…

VRSE-system

Innovationsidétävlingsvinnare 2017 Syfte och mål Undersöka och sätta upp en affärsmodell, uppföljnings och hanteringssystem för virtuella säkerhetsutbildningar som ska ge användaren möjlighet att kunna se och mäta kvaliteten på säkerheten i realtid. Systemet…

Noggrann positionering inomhus

Idétävlingsvinnare 2017 Syfte och mål Målet var att undersöka användningen av positionsinformation liknande GPS i utsatta miljöer såsom gruvor och industri, samt utveckla teknik för evaluering. Under projektet har en mycket bättre bild…

Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

Syfte och mål Förstudien har undersökt olycksfallsutvecklingen och säkerhetsrelaterade initiativ inom två svenska gruvföretag under de senaste 30 åren. Olycksfallutvecklingen har även undersökts generellt för svensk gruvindustri. Förstudien ger förslag på ytterligare forskningsområden…

SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II

Syfte och mål Målet med projektet är att möjliggöra detaljerad positionering på räddningspersonal vid en insats i gruva och därmed öka säkerheten både för gruv- och räddningspersonal. Projektet innefattar utveckling av aktuell teknik,…

Attraktiv gruva – för alla

Syfte och mål I ett pilotprojekt har ett antal begränsade insatser genomförts med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka intresset för att unga av båda könen skall…