Organisation

Swedish Mining Innovation leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.  Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av programmets fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera Swedish Mining Innovations mål och visioner är välkomna att delta i programmets aktiviteter.

Värd för Swedish Mining Innovation är Luleå tekniska universitet.

Styrelse

 • Pia Lindström, Boliden (ordf.)
  Monika Kristel Hernblom, Boliden (suppl)
 • Tove Hägglund, Ecogain
 • Katarina Öquist, Epiroc
  Åsa Gabrielsson, Epiroc (suppl)
 • Göran Tuomas, LKAB
  Susanne Rostmark, LKAB (suppl)
 • Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
  Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet (suppl)
 • Maria Sunér Fleming, Svemin
  Katarina Nilsson, Svemin (suppl)
 • Mikael Larsson, Swerim
 • Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining
  Craig Griffiths, Zinkgruvan Mining (suppl)
 • Amy Loutfi, Örebro Universitet

Adjungerade

 • Rebecca Hollertz, Vinnova

Programkontor

 • Jenny Greberg, programdirektör
 • Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig
 • Lotta Sartz, projektledare Bergslagen
 • Matz Sandström, projektledare
 • Niclas Dahlström, projektledare
 • Terese Ahlbäck, kommunikationsansvarig

Arbetsutskott

 • Albin Blom, Zinkgruvan
 • Anders Lindkvist, Epiroc
 • Anders Sand, Boliden
 • Daniel Johansson, LTU
 • Erik Ronne, Boliden
 • Hans Thunehed, Geovista
 • Jan-Anders Perdahl, LKAB
 • Jaroslav Majka, UU
 • Jordi Puig , LKAB
 • Kari Niiranen, LKAB
 • Karin Willquist, Fortum Waste Solutions
 • Katarina Nilsson, Svemin
 • Kurt-Ove Åhs, Boliden
 • Lena Abrahamsson, LTU
 • Linus Brander, RISE
 • Lotta Lauritz, LKAB
 • Monika Kristel Hernblom, Boliden
 • Patrik Söderholm, LTU
 • Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
 • Rikard Mäki, Boliden
 • Robert Mäkelä, ABB
 • Roger Hamberg, SGU
 • Tobias Hermansson, Boliden

General Assembly

General Assemblys uppgift är att genom röstning välja de tre medlemmar i styrelsen som inte representerar de fyra mest aktiva företagen, värdorganisationen eller Svemin. General Assembly utser även valberedningen.

Röstberättigade är de organisationer som lämnat in LoI på annonserat datum inför årets GA.

General Assembly kommer att hållas digitalt den 14 juni kl 16.00. Anmäl deltagande senast 10 juni: General Assembly 2022

FacebookTwitterLinkedInEmail