Organisation

Swedish Mining Innovation leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.  Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av programmets fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera Swedish Mining Innovations mål och visioner är välkomna att delta i programmets aktiviteter.

Värd för Swedish Mining Innovation är Luleå tekniska universitet.

Styrelse

 • Pia Lindström, Boliden (ordf.)
  Monika Kristel Hernblom, Boliden (suppl)
 • Tove Hägglund, Ecogain
 • Katarina Öquist, Epiroc
  Åsa Gabrielsson, Epiroc (suppl)
 • Göran Tuomas, LKAB
  Susanne Rostmark, LKAB (suppl)
 • Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
  Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet (suppl)
 • Maria Sunér Fleming, Svemin
  Katarina Nilsson, Svemin (suppl)
 • Johan Eriksson, Swerim
 • Anders Gustafsson, Zinkgruvan Mining
  Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining (suppl)
 • Amy Loutfi, Örebro Universitet

Adjungerade

 • Susanne Gylesjö, Vinnova

Programkontor

 • Jenny Greberg, programdirektör
 • Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig
 • Lotta Sartz, projektledare Bergslagen
 • Matz Sandström, projektledare
 • Niclas Dahlström, projektledare
 • Terese Ahlbäck, kommunikationsansvarig

Arbetsutskott

 • Albin Blom, Zinkgruvan
 • Anders Sand, Boliden
 • Daniel Johansson, LTU
 • Hans Thunehed, Geovista
 • Jan-Anders Perdahl, LKAB
 • Jaroslav Majka, UU
 • Joanna Lindahl, Boliden
 • Johan Eriksson, Swerim
 • Jordi Puig , LKAB
 • Kari Niiranen, LKAB
 • Karin Willquist, Fortum Waste Solutions
 • Kurt-Ove Åhs, Boliden
 • Lars-Åke Lindahl, Svemin
 • Lena Abrahamsson, LTU
 • Linus Brander, RISE
 • Lotta Lauritz, LKAB
 • Monika Kristel Hernblom, Boliden
 • Patrik Söderholm, LTU
 • Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
 • Rikard Mäki, Boliden
 • Robert Mäkelä, ABB
 • Roger Hamberg, SGU
 • Tobias Hermansson, Boliden
 • Åke Krukka, Epiroc

General Assembly

General Assemblys uppgift är att genom röstning välja de tre medlemmar i styrelsen som inte representerar de fyra mest aktiva företagen, värdorganisationen eller Svemin. General Assembly utser även valberedningen för kommande år.

Röstberättigade är de organisationer som lämnat in LoI på annonserat datum inför årets GA.

FacebookTwitterLinkedInEmail