Organisation

Swedish Mining Innovation leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.  Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av programmets fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera Swedish Mining Innovations mål och visioner är välkomna att delta i programmets aktiviteter.

Värd för Swedish Mining Innovation är Luleå tekniska universitet.

Styrelse

  • Anders Sand, Boliden (Ordförande)
  • Katarina Öquist, Epiroc
   Åsa Gabrielsson, Epiroc (suppl)
  • Jenny Greberg, LKAB
   Susanne Rostmark, LKAB (suppl)
  • Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet
   Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet (suppl)
  • Maria Sunér, Svemin
   Katarina Nilsson, Svemin (suppl)
  • Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining
  • Amy Loutfi, Örebro Universitet
  • Stefan Sädbom, Bergskraft Bergslagen AB
   Axel Sjöqvist, Bergskraft Bergslagen AB (suppl)
  • Linus Brander, RISE
   Christina Jönsson, RISE (suppl)

  Adjunct

  • Tobias Kampmann, Vinnova
  • Pontus Westrin, Vinnova

  Programme office

  • Charlotte Andersson, Programme Director
  • Lawrence Hooey, Technology and Innovation Manager
  • Lotta Sartz, Project Manager Bergslagen
  • Matz Sandström, Project Manager
  • Niclas Dahlström, Project Manager
  • Cathrine Svakko, Programme Coordinator and Communications Manager
  • Erik Hagenrud, SME Network Coordinator
  • Lars Teglund, Communications Strategist

  Executive Committee

  • Albin Blom, Zinkgruvan
  • Anders Lindkvist, Epiroc
  • Anders Sand, Boliden
  • Daniel Johansson, LTU
  • Erik Ronne, Boliden
  • Jaroslaw Majka, UU
  • Jordi Puig , LKAB
  • Katarina Nilsson, Svemin
  • Kristina Branteryd, Svemin
  • Kurt-Ove Åhs, Boliden
  • Laura Lauri, LKAB
  • Lena Abrahamsson, LTU
  • Linda Wårell, LTU
  • Linus Brander, RISE
  • Lotta Lauritz, LKAB
  • Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
  • Robert Mäkelä, ABB
  • Tobias Hermansson, Boliden

General Assembly

General Assemblys uppgift är att genom röstning välja de tre medlemmar i styrelsen som inte representerar de fyra mest aktiva företagen, värdorganisationen eller Svemin. General Assembly utser även valberedningen.

Röstberättigade är de organisationer som lämnat in LoI på annonserat datum inför årets GA.

General Assembly kommer att hållas digitalt den xxxx kl xxxx. Anmäl deltagande senast xxxx:

FacebookTwitterLinkedInEmail