Organisation

Swedish Mining Innovation leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.  Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av programmets fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera Swedish Mining Innovations agendans mål och visioner är välkomna att delta i programmets aktiviteter.

Värd för Swedish Mining Innovation är Luleå tekniska universitet.

Styrelse

Pia Lindström, Boliden (tf. ordf.)
Monika Kristel Hernblom, Boliden (suppl)
Susanne Rostmark, LKAB
Göran Tuomas, LKAB (suppl)
Åsa Gabrielsson, Epiroc
Katarina Öquist, Epiroc (suppl)
Anders Gustafsson, Zinkgruvan Mining
Katarina Malaga, RISE
Johan Eriksson, Swerim (suppl)
Karin Högdahl, Uppsala universitet
Thomas Kalscheuer, Uppsala universitet (suppl)
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet (suppl)

Adjungerade:
Susanne Gylesjö, Vinnova,
Maria Sunér Fleming, Svemin

Programkontor

Jenny Greberg, programdirektör
Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig
Terese Ahlbäck, kommunikationsansvarig
Matz Sandström, projektledare
Niclas Dahlström, projektledare

Arbetsutskott

Roger Hamberg, SGU
Åke Krukka, Epiroc
Jordi Puig , LKAB
Kari Niiranen, LKAB
Anders Sand, Boliden
Johan Eriksson, Swerim
Monika Hernblom, Boliden
Karin Willquist, RISE
Lars-Åke Lindahl, Svemin
Lotta Lauritz, LKAB
Patrik Söderholm, LTU
Lena Abrahamsson, LTU
Kurt-Ove Åhs, Boliden
Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
Rikard Mäki, Boliden
Robert Mäkelä, ABB

General Assembly

General Assemblys uppgift är att genom röstning välja de tre medlemmar i styrelsen som inte representerar de fyra mest aktiva företagen, värdorganisationen eller Svemin. General Assembly utser även valberedningen för kommande år.

Röstberättigade för 2020 är de organisationer som lämnat in LoI senast den 16 oktober 2020. 2020 års General Assembly-möte kommer att hållas digitalt den 16 november, kl. 11-12.

FacebookTwitterLinkedInEmail