SME-nätverket

Swedish Mining Innovations SME-nätverk finns till för att skapa möten genom en innovationsarena mellan de större gruvbolagen och de små och medelstora företagen i hela landet.
Den feedback som vi fått är att SME-företagen saknar samarbeten och affärsmöjligheter från de större aktörerna inom gruv- och metallindustrin. En viktig del som är identifierad är bristen på infrastruktur och forum för små och medelstora företag och andra aktörer att interagera vilket också bromsar innovationen inom branschen.

Nätverkets uppdrag är därför att skapa denna innovationsarena för gruvnäringen för att möjliggöra mötet och att vara länken mellan bolagens utmaningar och SME-företagens hållbara och innovativa lösningar. Genom att hjälpa bolagen att formulera sina utmaningar och skapa tydliga paketeringar, för att sedan presentera dessa för nätverket så kommer inte bara bolagen hitta nya, innovativa lösningar. SME-företagen får samtidigt en unik chans att komma i kontakt med, och skapa affärsmöjligheter med de stora gruvrelaterade bolagen. Dessa båda perspektiv utgör grunden för att generera intresse och en vilja att vara med både från SME och de större aktörerna. Finns det en fungerande mötesarena så finns också förutsättningarna att bygga upp ett SME-nätverk över tid. En win-win-lösning helt enkelt.

Det är Erik Hagenrud, från Swedish Mining Innovation, som leder nätverket. Erik har närmare 20 års erfarenhet av att export- och affärsutveckling av SME-bolag i norra Sverige, och de senaste tio åren riktat till stor del mot underleverantörer till gruvbolagen.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71Medverkande bolag


Frågor och svar

Vilken typ av företag kan gå med i SME-nätverket?
SME-nätverket vänder sig till alla potentiella leverantörer av lösningar och innovationer som kan lösa gruvindustrins utmaningar. En leverantör kan vara företag som redan har levererat till kunder inom gruva, men det kan lika gärna vara en leverantör av lösningar som inte är inom den traditionella gruvnäringen och som kanske aldrig sett ett företag inom gruvindustrin som en potentiell kund. Utmaningarna kan finnas inom det som vi traditionellt ser som en del av den svenska gruvnäringen, men kan lika gärna finnas inom områden som AI, e-mobility eller handla om hållbarhet.

Nätverket är alltså öppet för alla svenska SME-företag som idag ser sig som leverantörer eller potentiella leverantörer till gruvindustrin, som kanske har lösningar eller innovationer som löser framtida eller nuvarande utmaningar till andra sektorer av industrin.

Vad innebär det att gå med i nätverket?
Nätverkets syfte är att skapa en mötesarena mellan SME-företag och de stora aktörerna inom den svenska gruvindustrin. Vi kommer att publicera case eller utmaningar som kommer från de större aktörerna inom gruvnäringen och genom att anmäla sig till nätverket så får ni tillgång till alla utmaningar och info om dessa, så att inget riskerar att tappas bort. SME-företaget får också tillgång till annan affärsnyttig information genom bl.a. nyhetsbrev och via sociala medier från Swedish Mining Innovation. Tanken är också att nätverket skall till att även inkludera andra kanaler och möjligheter att mötas och på det sättet också bygga relationer mellan de större och de mindre aktörerna och verkligen skapa en mötesarena.

Vilken roll har SME-nätverket gentemot de sex anslutna bolagen?
SME-nätverkets och Swedish Mining Innovations roll gentemot de sex stora medverkande gruvrelaterade bolagen är att hjälpa dem att formulera sina utmaningar och skapa tydliga paketeringar, för att sedan presentera dessa för nätverket så kommer inte bara bolagen hitta nya, innovativa lösningar utan även att SME-företagen samtidigt får en unik chans att komma i kontakt med, och skapa och bygga relationer med de stora gruvrelaterade bolagen. Swedish Mining Innovations och SME-nätverkets utpekade roll från de sex stora medverkande gruvrelaterade bolagen är också att vara kontaktytan under de initiala faserna av arbetet, samt att säkerställa att denna sluss fungerar så att informationen som kommer in från de potentiella innovativa lösningarna är i ett jämförbart format, samt att de intresserade SME-företagen är just det, dvs. SME-företag enl. EUs definition, max 500 MSEK i omsättning och max 249 antal anställda, samt har ett svenskt organisationsnummer.

Vill du gå med i nätverket?

"*" indicates required fields

Kontaktperson (för- och efternamn)*
Jag godkänner medverkan i extern kommunikation, tex via sociala medier, hemsidan.*
(företagets namn och ev länk till hemsida)
Jag vill ha information när ett nytt case publiceras*
Jag vill ha SMI:s nyhetsbrev*

Bolag med aktuella case


Copperstone


Bolag utan aktiva case


LKAB

Epiroc

Kaunis Iron

Zinkgruvan Mining