SME-nätverk

Swedish Mining Innovations SME-nätverk hjälper och möjliggör för små och medelstora företag med innovativa och hållbara lösningar att hitta in mot de större gruvbolagen.
Är du intresserad av att veta mer? Vänligen kontakta någon av våra projektledare, Erik Hagenrud eller Håkan Karlsson.

Projektledare

Erik Hagenrud
FacebookTwitterLinkedInEmail