Innovationsidétävling

Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din innovationsidé!

Swedish Mining Innovation håller årligen en innovationsidétävling där man går ut och söker innovativa idéer som kan stärka den svenska gruvindustrin. Vinnaren får 600 000 kr till förverkligandet av sin idé.

Tävlingen är en unik chans för leverantörer, entreprenörer och andra intressenter inom gruv- och metallindustrin att presentera sin idé och därigenom ges chansen att förverkliga den. Ur de ansökningar som kommer in till tävlingen tar en expertjury ut de mest innovativa idéerna som går vidare och får pitcha sin idé inför jury och publik.

2020 års innovationstävling är avgjord och vinnaren blev Sencept AB med sin idé ”Intelligent Radar Sensor for Autonomous Mining”. 2021 års tävling beräknas öppna upp under våren och avgöras på Euro Mine Expo i Skellefteå juni 2021.


Vem kan söka till Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling?

Innovationsidétävlingen är öppen för småföretag, dvs. mikroföretag samt små och medelstora företag.  SMF-kategorin utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Mer infomation finns på: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf


Bedömningskriterier

Juryn tar hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

  • TRL-nivå. SIP STRIM arbetar med tidiga skeden och söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7.
  • Utvecklingspotential, kommersiell produkt eller implementering i verksamhet
  • Marknadspåverkan (unik produkt/tjänst på marknaden).
  • Innovationshöjd och graden av inverkansfaktor (impact) på identifierat problemområde och dess värdekedja.
  • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt.
  • Bedömning av företaget/konsortiet som står bakom innovationsidén samt teamet/projektorganisationen.
  • Idén/projektets bidrag till SIP STRIMs vision och strategiska mål.

Information om vinst

  • Vinnaren är berättigade vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
  • Vinnarna kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Så mycket stöd kan ges till en organisation

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med.

Mer information finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/


Kontakt

Niclas Dahlström, Swedish Mining Innovation, niclas.dahlstrom@swedishmininginnovation.se
Terese Ahlbäck, Swedish Mining Innovation, terese.ahlback@swedishmininginnovation.se

 

Vinnare 2020

Sencept AB
Iman Vakili och Iman Mohajeri, Sencept AB

Sencept AB, ”Intelligent Radar Sensor for Autonomous Mining”

Juryns motivering: AI och intelligenta sensorer har en starkt växande betydelse för svensk gruvnärings utveckling. Sencept AB har utvecklat en 4D radarsensor som kan detektera ett föremåls läge i tre dimensioner och dessutom dess hastighet. AI används för att identifiera olika typer av objekt som maskiner och människor. Genom den här lösningen får man ökad produktivitet samtidigt som man får säkrare och attraktivare arbetsmiljö, vilket i det långa loppet bidrar till ökad jämställdhet. Positivt är också att det står ett väl sammansatt team bakom idén och att den har potential att nå en internationell marknad.

Läs mer


Vinnarna 2019

SIP STRIMs vinnare – Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare – ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Läs mer


Vinnare 2018

SIP STRIMs vinnare – MBV Systems, ”3DPM”

Motivering: En väl utförd pitch som presenterar en idé som adresserar en viktig utmaning – realtidsmätning av granulär materialfragmentering. Det vinnande laget är högt kvalificerat och idén har potential att öka både resurseffektiviteten och energieffektiviteten.

Metal Supply – Gigantgruva testar svensk teknik

EIT RawMaterials vinnareReVibe Energy AB, ”Powering the Industrial Internet of Things”

Motivering: En väl utförd pitch och ett högkvalificerat team med en innovativ och potentiellt energisparande teknik som är av stort intresse för EIT Raw Materials värdekedja.

Läs mer


Vinnare 2017

WideFind AB, ”Noggrann positionering inomhus”

Innan AB, ”VRSE System”

Läs mer


Vinnare 2016

ThingWave AB, ”Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring”

Sustainalube AB, ”Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants”

 


Vinnare 2015

Minalyze AB, ”Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin”

Northern Mining Products AB, ”Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi”

FacebookTwitterLinkedInEmail