Var med och forma morgondagens hållbara industri – och vinn 600 000 kr!

Innovationsidétävling 2021

Har du en innovativ idé som gör skillnad och kan stärka utvecklingen av en hållbar gruvindustri? Tävla då om 600 000 kr för att förverkliga din idé. Tillsammans tar vi den vidare, och gör branschen och världen bättre!

I Swedish Mining Innovations årliga innovationsidétävling söker vi innovativa idéer som kan stärka den svenska gruvindustrin. Tävlingen är en unik chans att presentera sin idé och därigenom ges chansen att förverkliga den. Från de ansökningar som kommer in till tävlingen tar en expertjury ut de åtta mest innovativa idéerna som går vidare och får presentera sin idé inför jury och publik.

Vinnaren får 600 000 kr till att förverkliga sin idé!

Innovationsidétävlingen 2021 hålls som ett digitalt event.


Så här gör du för att delta

Skicka in din ansökan senast den 4 maj till: terese.ahlback@swedishmininginnovation.se

Ansökningsformulär svenska / Ansökningsformulär engelska

Du kan skicka in din ansökan på svenska eller engelska. Tävlingen hålls på svenska, men du är välkommen att presentera din idé på engelska.

OBS! Ansökan har stängt.


Viktiga datum

4/5, Din ansökan ska vara inskickad senast kl 23.59
New date: 19/5, Deltagarna meddelas om de har gått vidare till Innovationsidétävlingen den 2 juni för att presentera sin idé
2/6, Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling 2021
16/6, Vinnaren meddelas och kommuniceras


Vem kan söka till Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling?

Innovationsidétävlingen är öppen för dig som har en idé för en mer  hållbar gruvnäring som du vill utveckla i ett företag, SME.

Mer infomation finns på: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf


Bedömningskriterier

Juryn tar hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

 • Idéns bidrag till Swedish Mining Innovations vision och strategiska mål
 • Potential för utveckling mot en kommersiell produkt/tjänst eller implementering i verksamhet
 • Innovationshöjd och värdeskapande potential
 • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt eller tjänst
 • Teamet bakom idén, och dess sammansättning
 • Swedish Mining Innovation söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7.

Vinnare

 • En eller flera idéer kan komma att utses till vinnare.
 • Vinnare är berättigade till vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
 • Vinnare kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Ingen går lottlös!

Samtliga bidrag som har skickats in till tävlingen kommer att erbjudas uppföljande möte med Swedish Mining Innovations programkontor. Det för att tillsammans hitta nya möjligheter för utveckling, samarbeten och finansiering.


Så mycket stöd kan ges till en organisation

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med.

Mer information finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/

 

Alla får ut något av att delta!

Även om du inte vinner eller går vidare i tävlingen och får presentera din idé inför jury och publik så går du inte lottlös från Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling!

Samtliga bidrag som har skickats in kommer att erbjudas uppföljande möte med Swedish Mining Innovations programkontor. På mötet försöker vi hitta nya möjligheter för utveckling, samarbeten och finansiering. Det här har vi sett är ett vinnande koncept från tidigare år!


Årets jury

 • Matz Sandström, Swedish Mining Innovation (ordf.)
 • Bertrand Noaret, Vinnova
 • Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining
 • Göran Tuomas, LKAB
 • Lawrence Hooey, Swedish Mining Innovation
 • Anders Sand, Boliden
 • Per Storm, EIT RawMaterials
 • Åke Kruuka, Epiroc

Vill du delta som publik?

Till eventet

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Vinnare från tidigare år

Vinnarna 2020

Sencept AB
Iman Vakili och Iman Mohajeri, Sencept AB

Sencept AB, ”Intelligent Radar Sensor for Autonomous Mining”

Juryns motivering: AI och intelligenta sensorer har en starkt växande betydelse för svensk gruvnärings utveckling. Sencept AB har utvecklat en 4D radarsensor som kan detektera ett föremåls läge i tre dimensioner och dessutom dess hastighet. AI används för att identifiera olika typer av objekt som maskiner och människor. Genom den här lösningen får man ökad produktivitet samtidigt som man får säkrare och attraktivare arbetsmiljö, vilket i det långa loppet bidrar till ökad jämställdhet. Positivt är också att det står ett väl sammansatt team bakom idén och att den har potential att nå en internationell marknad.

Läs mer


Vinnarna 2019

SIP STRIMs vinnare – Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare – ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Läs mer


Vinnare 2018

SIP STRIMs vinnare – MBV Systems, ”3DPM”

Motivering: En väl utförd pitch som presenterar en idé som adresserar en viktig utmaning – realtidsmätning av granulär materialfragmentering. Det vinnande laget är högt kvalificerat och idén har potential att öka både resurseffektiviteten och energieffektiviteten.

Metal Supply – Gigantgruva testar svensk teknik

EIT RawMaterials vinnareReVibe Energy AB, ”Powering the Industrial Internet of Things”

Motivering: En väl utförd pitch och ett högkvalificerat team med en innovativ och potentiellt energisparande teknik som är av stort intresse för EIT Raw Materials värdekedja.

Läs mer


Vinnare 2017

WideFind AB, ”Noggrann positionering inomhus”

Innan AB, ”VRSE System”

Läs mer


Vinnare 2016

ThingWave AB, ”Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring”

Sustainalube AB, ”Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants”

 


Vinnare 2015

Minalyze AB, ”Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin”

Northern Mining Products AB, ”Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi”


 

FacebookTwitterLinkedInEmail