Var med och forma morgondagens hållbara industri – och vinn 600 000 kr!

Innovationsidétävling 2022

Har du en innovativ idé som gör skillnad och kan stärka utvecklingen av en hållbar gruvindustri? Tävla då om 600 000 kr för att förverkliga din idé. Tillsammans tar vi den vidare, och gör branschen och världen bättre!

I Swedish Mining Innovations årliga Innovationsidétävling söker vi innovativa idéer som kan stärka den svenska gruvindustrin. Tävlingen är en unik chans att presentera en idé och därigenom få chansen att förverkliga den. Från de ansökningar som kommer in till tävlingen tar en expertjury ut de åtta mest innovativa idéerna, vilka går vidare och presenteras inför jury och publik den 15 juni.

Vinnaren får 600 000 kr till att förverkliga sin idé!

Innovationsidétävlingen 2022 kommer att hållas på Euro Mine Expo i Skellefteå den 15 juni. 


Så här gör du för att delta

Skicka in din ansökan senast den 17 maj till: terese.ahlback@swedishmininginnovation.se

Ansökan 2022 (sv) /Application 2022 (eng)

Du kan skicka in din ansökan på svenska eller engelska. Tävlingen hålls på svenska, men du är välkommen att presentera din idé på engelska.

OBS! Ansökan öppnar 1 mars 2022. 


Viktiga datum

17/5, Din ansökan ska vara inskickad senast kl 23.59
2/6, Deltagarna meddelas om de har gått vidare till Innovationsidétävlingen den 15 juni för att presentera sin idé
15/6, Final Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling 2022
22/6, Vinnaren meddelas och kommuniceras


Vem kan söka till Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling?

Innovationsidétävlingen är öppen för dig som har en idé för en mer  hållbar gruvnäring som du vill utveckla i ett svenskt SME-företag.

Mer infomation finns på: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf


Bedömningskriterier

Juryn tar hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

 • Idéns bidrag till Swedish Mining Innovations vision och strategiska mål
 • Potential för utveckling mot en kommersiell produkt/tjänst eller implementering i verksamhet
 • Innovationshöjd och värdeskapande potential
 • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt eller tjänst
 • Teamet bakom idén, och dess sammansättning
 • Swedish Mining Innovation söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7.

Vinnare

 • En eller flera idéer kan komma att utses till vinnare.
 • Vinnare är berättigade till vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
 • Vinnare kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Ingen går lottlös!

Samtliga bidrag som har skickats in till tävlingen kommer att erbjudas uppföljande möte med Swedish Mining Innovations programkontor. Det för att tillsammans hitta nya möjligheter för utveckling, samarbeten och finansiering.


Så mycket stöd kan ges till en organisation

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med.

Mer information finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/


Resebidrag för dig som går vidare till final

Behöver du ett resebidrag för din resa till finalen? Vänd dig till Terese Ahlbäck terese.ahlback@swedishmininginnovation.se för mer information. Observera att det inte går att söka resebidrag i efterhand eller mot utlägg av kvitton.

Alla får ut något av att delta!

Även om du inte vinner eller går vidare i tävlingen och får presentera din idé inför jury och publik så går du inte lottlös från Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling!

Samtliga bidrag som har skickats in kommer att erbjudas uppföljande möte med Swedish Mining Innovations programkontor. På mötet försöker vi hitta nya möjligheter för utveckling, samarbeten och finansiering. Det här har vi sett är ett vinnande koncept från tidigare år!


Årets jury

 • Matz Sandström, Swedish Mining Innovation (ordf.)
 • Tobias Kampmann, Vinnova
 • Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining
 • Susanne Rostmark, LKAB
 • Anders Sand, Boliden
 • Åke Kruuka, Kaunis
 • Katarina Öquist, Epiroc

Vill du delta som publik?

Finalen av årets Innovationsidétävling kommer att hållas på Euro Mine Expo i Skellefteå den 15 juni 2022. Deltagare på mässan  är välkomna som publik! Euro Mine Expo

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Vinnare från tidigare år

Vinnarna 2021

Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB
Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB

Hypex Bio Explosives Technology AB, “Biodegradable and Nitrate Free Civil Explosives”
Nitratfritt sprängmedel kan bli en game changer inom gruvbrytning genom att ersätta ammoniumnitrat med väteperoxid som oxidationsmedel i sprängämnet. De stora fördelarna är bla lägre utsläpp av kväveföreningar, betydligt minskat CO2 utsläpp och minskat behov av ventilation av spränggaser.

RS Solutions AB, “Bayesian Estimation of Mine Induced Seismicity (BEMIS)”
Brytning efter malm i underjordsgruvor ger upphov seismisk aktivitet. BEMIS ger snabb och exakt information om seismiska händelser, predikterar seismisk aktivitet baserat på produktionsplaner, skapar tomografiska bilder som visar förändringar i bergmassan. BEMIS självlärande algoritmer medför en god möjlighet att öka säkerheten i gruvan och samtidigt öka produktionen.

Läs mer


Vinnarna 2020

Sencept AB
Iman Vakili och Iman Mohajeri, Sencept AB

Sencept AB, ”Intelligent Radar Sensor for Autonomous Mining”

Juryns motivering: AI och intelligenta sensorer har en starkt växande betydelse för svensk gruvnärings utveckling. Sencept AB har utvecklat en 4D radarsensor som kan detektera ett föremåls läge i tre dimensioner och dessutom dess hastighet. AI används för att identifiera olika typer av objekt som maskiner och människor. Genom den här lösningen får man ökad produktivitet samtidigt som man får säkrare och attraktivare arbetsmiljö, vilket i det långa loppet bidrar till ökad jämställdhet. Positivt är också att det står ett väl sammansatt team bakom idén och att den har potential att nå en internationell marknad.

Läs mer


Vinnarna 2019

SIP STRIMs vinnare – Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare – ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Läs mer


Vinnare 2018

SIP STRIMs vinnare – MBV Systems, ”3DPM”

Motivering: En väl utförd pitch som presenterar en idé som adresserar en viktig utmaning – realtidsmätning av granulär materialfragmentering. Det vinnande laget är högt kvalificerat och idén har potential att öka både resurseffektiviteten och energieffektiviteten.

Metal Supply – Gigantgruva testar svensk teknik

EIT RawMaterials vinnareReVibe Energy AB, ”Powering the Industrial Internet of Things”

Motivering: En väl utförd pitch och ett högkvalificerat team med en innovativ och potentiellt energisparande teknik som är av stort intresse för EIT Raw Materials värdekedja.

Läs mer


Vinnare 2017

WideFind AB, ”Noggrann positionering inomhus”

Innan AB, ”VRSE System”

Läs mer


Vinnare 2016

ThingWave AB, ”Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring”

Sustainalube AB, ”Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants”

 


Vinnare 2015

Minalyze AB, ”Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin”

Northern Mining Products AB, ”Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi”


 

FacebookTwitterLinkedInEmail