VRSE-system


Attraktiva arbetsplatserGruvbrytning

Pre-study

Innan AB

2017-03-01


Nicklas Karlsson

2017-12-31

201702266

Innovationsidétävlingsvinnare 2017

Syfte och mål
Undersöka och sätta upp en affärsmodell, uppföljnings och hanteringssystem för virtuella säkerhetsutbildningar som ska ge användaren möjlighet att kunna se och mäta kvaliteten på säkerheten i realtid. Systemet ska kunna hantera relevant data vid VR-övningstillfällena och kunna överföra dessa till användaren på ett kundanpassat sätt. Målet är framtagandet av en tydlig företagsprofil och affärsmodell med fungerande hanteringssystem av relevant kunddata vid användandet av virtuella och interaktiva simulationer.

Upplägg och genomförande
April 2017–maj 2017: Utforska användarnas behov av systemkrav och funktionalitetskrav genom flertalet djupintervjuer. Kontrollera mot användarna om systemkraven och funktionaliteten uppfyller kraven från intervjuerna genom prototyptester. Maj 2017–augusti 2017: Framställandet av webb med systemkrav, gränssnitt, funktionalitet och design. Augusti 2017–oktober 2017: Kundtester av befintligt användarsystem och funktionalitet. Oktober 2017–december 2017: Kundoptimering av webbfunktioner, användargränssnitt och systemanvändarvänlighet.

Förväntade resultat
De förväntade effekterna är att användaren kan mäta den kvalitativa nivån på säkerhetskomptensen på företaget i realtid och ge indikationer om behovet av repetitionsutbildning. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö och färre olyckor där säkerhetskomptensen bibehålls konstant på en hög nivå över tid.

FacebookTwitterLinkedInEmail