Utbildning i Inkluderande innovation

Det här är en digital utbildning för jämställdhetsarbete och inkluderande innovation. Vi rekommenderar alla som söker medel från programmet att gå den här utbildningen.

Om plattformen

Gruvindustrin är en viktig del av samhället och påverkar de normer som finns både inom och utanför gruvans verksamhet. Genom att tillämpa ett normkritiskt och genusmedvetet perspektiv vill Swedish Mining Innovation skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar industri som upprätthåller global konkurrenskraft genom att attrahera kompetens från både kvinnor och män.

Vi vill öka kunskapen och viljan i projekten att arbeta mer inkluderande för att få fart på innovation, skapa attraktiva arbetsplatser och samtidigt bidra till jämställdhet och mångfald i projekt som finansieras av Swedish Mining Innovation. I nära samarbete med Swedish Mining Innovation utvecklar RISE ett utbildningspaket bestående av självlärande e-lärande och individuell coachning för dig som ska skriva och söka projekt på Swedish Mining Innovation, vilket ger det vi kallar ”En lärande resa” med verktyg och utbildningsmaterial för innovationsprojekten.

Vår förhoppning är att erfarenheten ska ge oss fler ansökningar med bättre valdeltagande när det gäller jämställdhet och inkludering. Och vi vet att detta kommer att ge oss bättre projekt och mer innovation inom områden som vi inte har tänkt på tidigare. Plattformen är byggd för att engagera dig – så vi hoppas att du känner dig engagerad och upplyst i hur du skapar bättre applikationer, bredare innovativa lösningar och vidgar ditt perspektiv. Var med för att skapa ett mer jämställt och välmående samhälle.

Länk till utbildningen

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail