SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II


Attraktiva arbetsplatserDigitaliseringGruvbrytning

fullscale


2016-10-01


Haukur Ingason

2018-09-30

Syfte och mål
Målet med projektet är att möjliggöra detaljerad positionering på räddningspersonal vid en insats i gruva och därmed öka säkerheten både för gruv- och räddningspersonal. Projektet innefattar utveckling av aktuell teknik, anpassning mot visualiseringssystem, utredning av möjligheterna till och utveckling av ny teknik för räddningstjänsten i syfte att underlätta förflyttning, rökdykarövervakning och informationsutbyte mellan skade- och ledningsplats genom att nyttja de nya möjligheterna ny positionerings- och konnektivitetsteknik ger.

Upplägg och genomförande
Projektet innefattar en bredare inledande utredning om hur dagens teknik för positionering och konnektivitet kan nyttjas vid räddningsinsatser, baserat på resultaten från den tidigare förstudien. Ett system för ad-hoc positionering testas och utvärderas och metodik för hur positionering och informationsutbyte bäst används vid räddningsinsatser i gruvor analyseras. Taktik och metodik för räddningsinsatser, med bas i den nya tekniken utarbetas och ett utbildningsmaterial för stöd vid implementering utvecklas.

Förväntade resultat
Resultaten från projektet skall mynna såväl i utveckling av ny teknik, taktik och metodik, som i utbildningsmaterial för högre utbildning och redan yrkesverksamma. Genom att öka möjligheterna för positionering och konnektivitet (kommunikation och informationsöverföring) vid räddningsinsatser i komplexa undermarksmiljöer kommer såväl gruvans som räddningstjänstens personal att få en säkrare arbetsmiljö. Resultaten kommer också att kunna utgöra en god grund för vidare anpassning och utveckling mot förarlösa räddningsfordon.

FacebookTwitterLinkedInEmail