Downloads

Här hittar du vårt material, ex. agendor, färdplaner, filmer och broschyrer att ladda ned.

Vi tipsar även om branschorganisationen Svemins material där du kan hitta vägledningar, positionsdokument, presentationer från Svemins konferenser, remissvar och annat material.

Agendor

Rapport från projektet Samhällets framtida behov av metaller och mineral för ett hållbart & digitalt samhälle i ett 2030- & 2050-perspektiv

Färdplan för svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald - Mining with nature

Kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige

Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid

Swedish Mining Innovation baseline assessment and sustainability database – Final report

FacebookTwitterLinkedInEmail