Downloads

Här hittar du vårt material, ex. agendor, färdplaner, filmer och broschyrer att ladda ned.

Färdplan för svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald - Mining with nature

Kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige

Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid

Swedish Mining Innovation baseline assessment and sustainability database – Final report

Logotyper och presentationer

Vi har det mesta av vårt material på engelska, om du behöver något på svenska, välkommen att kontakta ossF

FacebookTwitterLinkedInEmail