Driva projekt inom Swedish Mining Innovation (Projektledarrutin)

Förstudie

Projektansökan

 • Ansökan sker via Vinnovas portal
 • Projektreferat skickas till programkontoret (Mall, se Vinnovas portal)

När projekt har beviljats och ska startas

 • Startrapport till Vinnova i Vinnovas portal
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” skickas till programkontoret (se Mallar)

Löpande under projektets gång

 • Under projektets gång samt då projektet avslutats förväntas ni vid förfrågan presentera projektet på Swedish Mining Innovations årliga Programdag och Swedish Mining Research and Innovation Day
 • Under projektets gång ska projektledaren meddela ev. spridning av resultat och media kring projektet till programkontoret, för att programmet ska kunna sprida och kommunicera vidare
 • I dialog med programkontoret vara behjälplig med underlag för ev. spridning av resultat

När projekt ska avslutas

 • Slutrapport till Vinnova i Vinnovas portal
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” uppdateras och skickas till programkontoret senast datum för projektslut (se Mallar)
 • Projektledare deltar på slutintervju om resultat, fortsatt arbete etc.
 • Projektledare och projektdeltagare svarar på enkät från Swedish Mining Innovation
 • Efter projektet avslutats förväntas ni vid förfrågan presentera projektet på Swedish Mining Innovations årliga programdag samt Swedish Mining Research and Innovation Day

Fullskale- och pilotprojekt

Projektansökan

 • Ansökan sker via Vinnovas portal
 • Projektreferat skickas till programkontoret (Mallar, se Vinnovas portal)

När projekt har beviljats och ska startas

 • Startrapport till Vinnova i Vinnovas portal
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” skickas till programkontoret (se Mallar)
 • Uppstartsmöte med projektledare och Swedish Mining Innovation
  Syfte
  – Swedish Mining Innovation informerar om vad som förväntas av projekten map resultatuppföljning och kommunikation utöver Vinnovas formella krav
  – Projektet svarar på ett antal frågor om förväntade resultat och effekter (enligt programmets Effektlogik)
  – Swedish Mining Innovation beskriver hur vi vill sprida/kommunicera projekten, löpande och vid projektslut

Löpande under projektets gång

 • Under projektets gång samt då projektet avslutats förväntas ni vid förfrågan presentera projektet på Swedish Mining Innovations årliga Programdag och Swedish Mining Research and Innovation Day
 • 15 januari varje år uppdateras och skickas dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” till programkontoret (se Mallar)
 • Under projektets gång ska projektledaren meddela ev. spridning av resultat och media kring projektet till programkontoret, för att programmet ska kunna sprida och kommunicera vidare
 • I dialog med programkontoret vara behjälplig med underlag för ev. spridning av resultat

När projekt ska avslutas

 • Slutrapport till Vinnova i Vinnovas portal
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” uppdateras och skickas till programkontoret (se Mallar)
 • Projektledare deltar på slutintervju om resultat, fortsatt arbete etc .
 • Projektledare och projektdeltagare svarar på enkät från Swedish Mining Innovation

Mallar och länkar

Vinnovas regler vid publikation

Samtliga projekt startade 2021 eller senare ska följa ”Vinnovas anvisning för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer”

Sammanfattning kommunikation

 • Vid all kommunikation om projektet och resultat från projektet ska det framgå att det drivs eller har drivits inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
 • Vid tryckt material, presentationer etc. där loggor är tillämpbara ska programmets logga samt finansiärernas logga finnas med.
 • Under projektets gång ska dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” uppdateras enligt rutin. Information i dokumentet utgör bla underlag för projektinformation på webb och projektbroschyr.

Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

 • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Swedish Mining Innovation.
 • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
 • Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Se Vinnova, samt projektavtal.

Presentationsmallar

PPT-mall Swedish Mining Innovation projektpresentation

Logotyper

FacebookTwitterLinkedInEmail