Utlysningar

Ansök
senast
14 Sep
2023

Öppen utlysning 2023

Sista utlysningen, sista chansen! Se utlysningstexten i sin helhet samt ansökan på Vinnovas hemsida.

Klicka HÄR!


Vi erbjuder två projekttyper:

Tekniska innovationsprojekt: max 2 miljoner kr finansiering, 50% stödnivå, 18 månader, 3 partners var minst en är en forskningsaktör.

Sociala innovationsprojekt: max 1 miljon kr finansiering, 80% stödnivå, 18 månader, 2 partners (valfri typ av partner).

Utlysningsbudget: 10 miljoner kr.


Viktiga datum

Utlysningen stänger den 14 september kl. 14.00.

För anmälan till informationsmötena samt vid eventuella frågor gällande den öppna utlysningen, vänligen kontakta: Lawrence Hooey, lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se, tel. 076-129 66 02.

Informationsmöten om utlysningen via Teams (samma information på samtliga):

Tor 24 aug 08:00 – 09:00

Ons 6 sept 15:00 – 16:00

Del 1 – Omfattning, projekttyper och utvärderingskriterier
Del 2 – Formalia: dokument och budget

Utlysnings-FAQ

 

Ansök
senast
31 Dec
2023

Internationaliseringsbidrag

Om du har idéer till internationellt samarbete, vänligen ta kontakt med Lawrence Hooey, Technology and Innovation Manager, Swedish Mining Innovation, lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se.

Ansök
senast
30 Nov
2023

Utlysning för planeringsbidrag

Nu mer flexibelt!

Planerar du en projektansökan för internationell finansiering, t.ex. hos Horizon Europe? Behöver du bredda ditt konsortium? Skapa en gedigen ansökan?

Vi erbjuder upp till 300 000kr till förberedelse av ansökan. Samtliga teman och utmaningar som beskrivs i den strategiska innovationsagendan ingår.

Målet med planeringsbidraget är att skynda på utvecklingen och implementering av svenska innovationer som stöder hållbar gruvdrift till den internationella marknaden, underlätta internationellt samarbete och förbättra kvaliteten på ansökningarna – och därmed framgångsgraden – för att underlätta för internationell finansiering till svenska partners.

Planning Grant 2023
(datumen i utlysningstexten är inte uppdaterade)

Viktiga datum

Utlysningen stänger: 30 november
Beslutsdatum: Löpande
Tidigast projektstart: Löpande

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey innan du börjar förbereda ansökan om planeringsbidrag.
– Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation (kontakt)

FacebookTwitterLinkedInEmail