Utlysningar

Ansök
senast
30 Nov
2023

Utlysning för planeringsbidrag

Nu mer flexibelt!

Planerar du en projektansökan för internationell finansiering, t.ex. hos Horizon Europe? Behöver du bredda ditt konsortium? Skapa en gedigen ansökan?

Vi erbjuder upp till 300 000kr till förberedelse av ansökan. Samtliga teman och utmaningar som beskrivs i den strategiska innovationsagendan ingår.

Målet med planeringsbidraget är att skynda på utvecklingen och implementering av svenska innovationer som stöder hållbar gruvdrift till den internationella marknaden, underlätta internationellt samarbete och förbättra kvaliteten på ansökningarna – och därmed framgångsgraden – för att underlätta för internationell finansiering till svenska partners.

Utlysningstext (datumen i utlysningstexten är inte uppdaterade)

Planning Grant 2023

Viktiga datum

Utlysningen stänger: 30 november
Beslutsdatum: Löpande
Tidigast projektstart: Löpande

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey innan du börjar förbereda ansökan om planeringsbidrag.
– Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation (kontakt)

Ansök
senast
30 Nov
2023

Internationaliseringsbidrag

Har du internationella kontakter som skulle kunna leda till samarbete, men behöver hjälp på traven för att komma igång? Swedish Mining Innovations Internationaliseringsbidrag syftar till att inleda nya samarbeten med utländska aktörer för att främja innovation för hållbar gruvdrift och metallproduktion, både i Sverige och globalt.

Vi erbjuder

  • Finansiering för ett fysiskt möte och platsbesök utomlands, till exempel Swedish Innovation Days, så som Kanada, USA och Australien.

Krav

  • Samverkansämnen ska stödja Swedish Mining Innovations mål
  • Maximal stödnivå är 75%.

Utlysningen avslutas den 30 november med löpande utvärdering av ansökningar.

Viktiga datum

Utlysningen stänger: 30 november
Beslutsdatum: Continuous
Tidigast projektstart: Upon acceptance

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey om du är intresserad av att ansöka om Internationaliseringsbidraget.
– Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation (kontakt)

FacebookTwitterLinkedInEmail