Utlysningar

Årligen hålls breda utlysningar som täcker alla Swedish Mining Innovations tematiska områden. Innovationsprojekten som finansieras ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar. De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp, vilka sedan lämnar en rekommendation till Swedish Mining Innovations styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas.

Utöver breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt Swedish Mining Innovation-projekt.

Ansök
senast
11 Nov
2021

Öppen utlysning

Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin

Välkommen att söka finansiering för kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilot- och demoprojekt som adresserar de utmaningar som definierats i den strategisk forsknings- och innovationsagenda (2019), se Agenda. Agendan täcker gruv- och metallutvinningsindustrins branschutmaningar. Särskilt fokus för årets utlysning är innovationer som handlar om resurseffektivitet och hållbarhet.

Planerad utlysningsbudget är 45 miljoner kronor.

Tre typer av projekt kan sökas i utlysningen:
• Förstudier
• Fullskaliga innovationsprojekt
• Pilot- och demoprojekt

Maximal finansiering för en förstudie är 500 000 kr med en maximal stödnivå på 75 procent av stödberättigande kostnader. Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt är indelade i två finansieringsnivåer: (1) maximal finansiering på 5 miljoner kronor; och (2) stora projekt där finansieringen är 5-15 miljoner kronor. Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt på båda finansieringsnivåerna kan få stöd upp till 50 procent av stödberättigande kostnader.

Förstudier har en varighet på högst sex månader. Förstudier syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och vetenskapligt utvärdera en potentiell innovations styrkor och svagheter, möjligheter och risker och att identifiera de resurser som krävs för att vidareutveckla innovationen. Förstudien förväntas resultera i en rekommendation om huruvida utvecklingen av innovationen ska fortsätta eller inte. Projektparterna kan bestå av enbart en organisation, men förstudien måste visa industriell relevans i form av ett stödbrev från minst en relevant organisation som inte är en forskningsorganisation (institut eller universitet).

Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt på båda finansieringsnivåerna har en maximal varaktighet på tre år. Projekten syftar till att utveckla och implementera idéer som bidrar till förverkligandet av Swedish Mining Innovations övergripande mål genom att utveckla och testa nya metoder, processer eller arbetsrutiner. Projektkonsortiet måste bestå av minst en forskningsorganisation och två andra relevanta organisationer som inte är forskningsorganisationer.

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare så det rekommenderas därför att projektbeskrivningen skrivs på engelska.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 18 maj, 2021
Sista ansökningsdag: 11 november, 2021 kl. 14.00
Beslut meddelas: 22 februari, 2022
Projekt får starta: 1 mars, 2022

Utlysningstext / Vinnovas portal

Ansökan sker genom Vinnovas portal.

Kontakt

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig Swedish Mining Innovation (kontaktuppgifter)

Information slides

Gender  inclusion

All projects financed by Swedish Mining Innovation will be offered a workshop in Gender inclusion. But already when you write your application, it is important that you take into account and describe how you will work with gender equality within the project. This is a short introduction to why you will benefit from including a gender perspective in your project.

Everyone working with innovation know that the hidden assumptions is a goldmine for new ideas, and we also know that diverse groups give us a better and more innovative work environment, simply because people with different backgrounds and perspective ads more insight to the problem and the solution.

In this video Melinda From, RISE, explains why it is important to to bring in a gender perspective early in the project and give you some guidelines about how you can think when you develop your project.

Bring in the gender perspective early in the project, from when you form the problem, and you have  come a long way.

Link to video on youtube

Open Call Information webinars

Four identical webinars will be held to introduce the call and give you the possibility to ask questions.

  • Wednesday 26 May, 8.30-9.30
  • Thursday 03 June, 15.30-16.30
  • Tuesday 17 August, 08.30-09.30
  • Monday 13 September, 15.00-16.00

The webinars are planned to be maximum 1 hour. The call will be presented in English, but the questions and answers in Swedish or English.

A link will be sent to you before the webinar.

Register for information webinar

Ansök
senast
18 Nov
2021

Utlysning för planeringsbidrag - nu mer flexibelt!

Planerar du en projektansökan för internationell finansiering, t.ex. hos Horizon Europe? Behöver du bredda ditt konsortium? Skapa en gedigen ansökan?

Nu har inte vi krav på att du tidigare haft ett projekt inom Swedish Mining Innovation för att ansöka om planeringsbidrag. Vi har reviderat villkoren, så om det projekt du planerar en ansökan för stöder målen för Swedish Mining Innovation kan du vara berättigad till planeringsbidrag på upp till 300 000 kr. Samtliga de teman och utmaningar som beskrivs i den strategiska innovationsagendan ingår.

Målet med planeringsbidraget är att skynda på utvecklingen och implementering av svenska innovationer som stöder hållbar gruvdrift till den internationella marknaden, underlätta internationellt samarbete och förbättra kvaliteten på ansökningarna – och därmed framgångsgraden – för att underlätta för internationell finansiering till svenska partners.

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey innan du börjar förbereda ansökan om planeringsbidrag.

Lawrence Hooey, teknik- och innovationschef Swedish Mining Innovation (kontakt)

Utlysningstext

Call text (ver. 2021-06-15) (only available in English)

Viktiga datum

Utlysningen öppnar: 11 January 2021
Utlysningen stänger: 18 November 2021
Beslutsdatum: Continuous
Tidigast projektstart: Continuous
Senast projektstart: 10 December 2021

FacebookTwitterLinkedInEmail