Swedish Mining Research and Innovation Days 2024

Innovation needs and landscape

- today and tomorrow

Swedish Mining Research & Innovation Days 2024 – Den årliga konferensen i Luleå

Det var två dagar i Luleå fyllda med diskussioner, presentationer och nätverkande om de senaste forskningsframstegen, gemensamma utmaningar och vägen framåt. Hållbarhet på allvar, sammanhållning, starkt innovationssystem, men också behov av ännu mer internationalisering – fem viktiga slutsatser när gruvindustrins ledande forskare och innovatörer samlades på de årliga Swedish Mining Research and Innovation Days.

👫 Hållbarhet är på riktigt – och alla från vänster till höger är med på tåget
– Det som slår oss är er enighet kring hållbarhet i framtidens gruvdrift. Det finns inte samma polarisering, oavsett om man är höger eller vänster politiskt. Alla i den här sektorn arbetar mot målet, att bygga en framtid där vi lever inom planetens gränser. Vi kan lära oss mycket av er, säger David Welsh, Sun Corridor Inc. Executive Vice President, Arizona.

🤝 Samstämmighet i utmaningar och behov
– Vi ser en tydlig samsyn och ett engagemang för att möta vår utmaning om tillgång till metaller och mineraler som behövs för att uppnå ett hållbart samhälle. Här går vi samman för att skapa kritisk massa snarare än att konkurrera, vilket förstås är grundläggande för att lösa de utmaningar vi står inför, säger Maria Swartling, Programdirektör för Metals & Minerals.

🌳 Gruvindustrins starka ekosystem är grunden för innovation
– Gruvindustrin har ett starkt ekosystem av småföretag, industrier och spjutspetsforskning. Nyckeln till framgång ligger nu i samarbeten där vi inkluderar olika perspektiv. Det stora steget framåt kommer när vi kan koppla ihop olika processer och värdekedjor inom industrin. Det är då vi kommer att se viktiga innovationer och framsteg, säger Katarina Öquist, R&D Manager Technology an Innovation Underground Division, Epiroc.

🌎Nu behövs ett bredare gruvkluster internationellt
– Vi behöver bygga större nätverk, mer av ett europeiskt gruvkluster, snarare än bara ett svenskt. Att ta tillvara på andra länders erfarenheter och finansieringsmöjligheter kan bara stärka Europas konkurrenskraft, säger Anders Sand, forskningschef, Boliden Mineral AB.

🇪🇺 EU måste utforma finansieringen för att nå sina långsiktiga mål
– Vi måste tänka om när det gäller hur vi organiserar och stöder forskning och utveckling för att verkligen nå målen för 2040 och 2050. För att göra det måste vi dela med oss av bästa praxis och se till att dessa implementeras i stor utsträckning, säger Daniel Cios, policyansvarig på Europeiska kommissionen.


Anders Sand, Filip Simán, Katarina Öquist, Jenny Greberg & Graham Aid

The Bergforsk Award


Ervin C. Veress, Mellisa Tenaka Mundida & Jenny Isaksson

Bergforsk Stiftelsens Utmärkelse för den bästa Masteruppsatsen, Licentiatuppsatsen och Doktorsavhandlingen presenterades och utdelades i slutet av dag ett, av stiftelsens nya ordförande, Susanne Eriksson Rostmark, LKAB. Vinnarna var:

Bästa Masteruppsatsen – Investigating the effect of grinding method on ore beneficiation behaviour, Mellisa Tanaka Mundida, Luleå Tekniska Universitetet

Bästa Licentiatuppsatsen – Crustal architecture of the Kiruna mining district – Structural framework, geological modeling, and physical rock property distribution, Ervin C. Veress, Luleå Tekniska Universitetet

Bästa Doktorsavhandlingen – Settling Mechanisms of Valuable Metal Droplets in Iron Silicate Slag, Jenny Isaksson, Luleå Tekniska Universitetet

En av de positiva reflektionerna från årets evenemang var det stora antalet internationella deltagare och organisationer, från Finland till Australien. Till nästa år siktar vi på ett större evenemang med ett program som sammanfattar allt det positiva som programmet har bidragit till och som vi kan komplettera med nya ämnen, fler utställare och förhoppningsvis en ytterligare ökning av internationella deltagare och talare.


Maria Swartling, Program Director Metals & Minerals & Charlotte Andersson, Moderator and Programme Director, Swedish Mining Innovation

 
Publikinteraktioner

Innovation Showroom


Presentationer och höjdpunkter från 2024 års event: 

Smart Exploration Research Centre, knowledge and innovation for 21st century mineral exploration, Alireza Malehmir, Uppsala University

Business Sweden and Sustainable MiningMikael JohanssonBusiness Sweden

Environmental Governance Programme, Hugo Pedrosa Latorre, Swedish Environmental Protection Agency

Holisticic Value Model for the mining industry, “ESG-adjusted NPV-model”, Lisa Ek & Niklas Grönberg, Nordic Strategy Partners

Mistra Mineral Governance, André Månberger, Lund University

Waste2Place, Ramón Sánchez, Geomorphic Design Lead, VAST Landscape Architecture

Fler presentationer kommer inom kort

 


 

Swedish Mining Research & Innovation Day 2023


Projektresultat och höjdpunkter 2023

A novel biobased flotation process Presentatör: Katerina Hruzova, doktorand, Luleå Tekniska Universitetet

Nexgen SIMS Presentatör: Niclas Dahlström, Projektledare, LTU Business

The imminent revolution in mining: Low energy Comminution Presentatör: Magnus Evertsson, Docent, Produktutveckling, Chalmers Tekniska Högskola

Hypex Bio Pesentatör: Thomas Gustavsson, VD, Hypex Bio Explosives Technology

Impact of miNing-project on the reduction of nitrogen discharges in mining processes Presentatör: Roger Herbert, Docent, Uppsala Universitetet

Mining with Nature and CLIMB Presentatör: Kristina Branteryd, Expert Miljö, Svemin


Möjliggörare för innovation

EU policy on Raw Materials and R&I Presentatör: Daniel Cios, Policy Officer, European Commission

ERA-MIN Presentatör: Dina Carrilho, PhD Senior Science Officer, Department of International Relations, Foundation for Science and Technology, Portugal

ETP SMR Presentatör: Katarina Nilsson, President ETP SMR

Business Sweden sustainable mining Presentatör: Keith Taylor, Global Program Manager, Business Sweden


 

Bilder från 2024


 

FacebookTwitterLinkedInEmail