Swedish Mining Research and Innovation day

Svensk världsledande forskning och innovation

– en förutsättning för grön omställning och stark svensk ekonomi

När: 18 maj 2021, kl. 13-16
Var: Online
Språk: Svenska
Kostnad: Ingen avgift

Svensk gruvindustri är världsledande på forskning och innovation, och svensk teknik och den svenska innovationsmodellen är internationellt erkänd. Nu står samhället och industrin inför en nödvändig grön omställning.

Men hur står det till här hemma, möter vi samhällets behov och gör vi det snabbt nog? Och hur stärker den svenska forskningspolitiken en hållbar framtid och en stark svensk ekonomi?

Det kommer vi att titta närmare på under årets Swedish Mining Research and Innovation day!

Välkommen!


Program

13.00, Session 1 – Världsledande forskning och innovation 

Moderator: Jenny Greberg, Programdirektör Swedish Mining Innovation och Maria Sunér, VD Svemin

 • SIMS, Jan Gustafsson, Senior Project Manager, Epiroc
 • Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster, Jörgen Sjögren, SLU Sveriges lantbruksuniversitet
 • LTUs satsningar relaterade till gruv och  mineral, Christina Wanhainen, Luleå tekniska universitet
 • TraceMet: A Pilot System for Tracing Environmental Performance of the Steel and Copper Value Chains, Erik Lindblom, Senior Project Manager, IVL
 • Utvinning av kritiska mineral, Ulrika Håkansson, LKAB

– Release av Swedish Mining Innovations största satsning någonsin

14.00, Session 2 – Möter vi samhällets behov genom forskning och innovation, och gör vi det snabbt nog?

Moderator: Jenny Greberg, Programdirektör Swedish Mining Innovation

 • Katarina Nilsson Forskningsdirektör, Svemin
 • Hanna Schweitz, Director Raw Materials, Northvolt
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn Rektor, Luleå tekniska universitet
 • Roger Hahne, Direktör Marknad och teknik, LKAB
 • Staffan Sandström, VD, Zinkgruvan
 • Maria Persson Gulda, CTO, H2 Green Steel

– Prisutdelning Bergforsk

15.00, Session 3 – Forskningspolitik för en hållbar framtid – hur stärker vi det svenska gruvklustrets globala bidrag till en hållbar utveckling och stark svensk ekonomi?

Moderator: Maria Sunér, VD Svemin

 • Lars Hjälmered, Riksdagsledamot M
 • Margareta Groth, Enhetschef Industriell utveckling, Vinnova
 • Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten
 • Peter Larsson, Nationell samordnare för expansion Norrbotten och Västerbotten
 • Emil Görnerup, Forsknings- och innovationspolitisk expert, Svenskt näringsliv
 • Mikael Ramström, Vice President Marketing – Digital Business, Epiroc

 

Swedish Mining Research and Innovation day (fd. Bergforsk) är den viktigaste nationella mötesplatsen för att diskutera forsknings- och innovations­frågor relaterade till gruv, mineral- och metallutvinning. Konferensen som arrangeras av Svemin och Swedish Mining Innovation samlar årligen ca 150 ledande personer, forskare, finansiärer och offentliga intressenter från det svenska gruv- och mineralklustret. 

Svemin

Missade du årets konferens, ingen fara se den här!

 

FacebookTwitterLinkedInEmail