Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS


Attraktiva arbetsplatserEnergieffektivitetGruvbrytningMinskad miljöpåverkan

pilot

Bergteamet AB

2017-10-01

Svensk Kärnbränslehantering AB, LTU, UU


Urban Holmlund

2018-11-30

201702232

Syfte och mål
Mekanisk brytning ska förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggöra högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel Boring System) med det övergripande målet att introducera TBS-tekniken till den nordiska marknaden genom att skapa en referenstunnel och påvisa fördelarna med tekniken i full skala på Äspö HRL. Projektet kommer att utvärdera både för- och nackdelarna med tekniken med borr och sprängning som referensmetod.

Upplägg och genomförande
Projektet består av följande sju huvudaktiviteter: 1. Transport och montage. TBS:en trasporteras från Finland till Oskarshamn där den monteras och testas ovan jord. 2. Fullskaleförsök vid Äspö HRL med målet att producera en 300 m lång testtunnel. 3. Framstegsrapport vid Bergforskdagarna. 4. Analys och utvärdering: resultatet från testet utvärderas (produktivitet, arbetsmiljö, tunnelkvalitet). 5. TBS:en monteras ned och förbereds för transport. Äspö HRL återställs. 6. TBS:en transporteras bort från området. 7. Projektet utvärderas och slutsatser dokumenteras i en rapport.

Förväntade resultat
Ett införande av TBS-tekniken i Norden förväntas ha följande effekter: Ökad effektivitet med konstant tunnelproduktion om upp till 12 m per dygn. Stödja arbetet mot automatiserad tunnelproduktion. Förbättrad tunnelkvalitet. Bättre arbetsmiljö med minimerat arbete vid tunnelfrontet. Minskad miljöbelastning genom minimering av sprängämnen. Mekanisk brytning skapar en stabilare bergsmiljö med mindre risk för ras. Bättre ekonomi och produktionseffektivitet genom minimering av överberg. Skapar en mer könsneutral arbetsplats.

FacebookTwitterLinkedInEmail