Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet


Attraktiva arbetsplatserGruvbrytningSäkerhet

fullscale

Luleå tekniska universitet

2018-06-01


Jan Johansson

2021-05-31

201705438

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra gruvindustrins säkerhet baserat på lärdomar, erfarenheter och principer från framgångsrika nationella och internationella exempel, med målet att utveckla strategier och proaktiva indikatorer för att förbättra säkerhetsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet är upplagt så att gruvindustrin inledningsvis kartläggs avseende säkerhet. Denna kartläggning görs bl.a. genom enkätundersökning inom svenska och internationella gruvföretag. Genom denna kartläggning identifieras ett antal fall, vilka i ett andra steg undersöks i detalj. Här identifieras framgångsrika strategier och praktiker som bidrar till hög säkerhet. I det tredje steget analyseras dessa med fokus på framtagande av strategier och proaktiva indikatorer för främjande av säkerhet.

Förväntade resultat

Förväntade effekter och resultat är utvecklingen av praktiskt användbara strategier och proaktiva indikatorer som kan förbättra säkerhetsarbetet och, i förlängningen, säkerheten i sig inom gruvindustrin, vilket bidrar till att göra de inblandade företagen till säkra och attraktiva arbetsgivare. Detta gäller gruvföretagen själva såväl som de entreprenörer som anlitas inom industrin.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Presentation på SIP STRIM Programdag 2019

 

FacebookTwitterLinkedInEmail