Noggrann positionering inomhus


Attraktiva arbetsplatserDigitaliseringGruvbrytning

Pre-study

Widefind AB

2017-04-01


Kristoffer Ödmark

2018-02-28

201701930

Idétävlingsvinnare 2017

Syfte och mål
Målet var att undersöka användningen av positionsinformation liknande GPS i utsatta miljöer såsom gruvor och industri, samt utveckla teknik för evaluering. Under projektet har en mycket bättre bild av problemställningen skapats. Detta har använts som underlag för att ta fram en prototyp där ett positioneringssystem kan användas för att säkerställa var personer är på centimeter-nivå, och därmed kan användas ur ett säkerhetsperspektiv.

Upplägg och genomförande
Projektet har genomförts med WideFinds positioneringslösning som grund. Med det som grund har resor till gruvor och samtal med personer inom gruvbranschen genomförts för att förstå vilka problem som finns och som kommer att uppstå med teknikskiftet mot automation. Detta har sedan använts för att utveckla WideFinds tekniska lösning vidare för att kunna demonstrera möjligheterna med ett positioneringssystem i industrin.

Resultat
Den utvecklade prototypen har använts för att demonstrera användningsområden och funktionen av ett noggrant positionssystem som är både portabelt och enkelt att installera. Detta har bidragit till ett ökat intresse av en sådan lösning och samtidigt en hel del information om vilka nya problem systemet lämpar sig för att lösa. Detta har bidragit mycket till att lyfta den tekniska lösningen och förstå behoven, men framför allt möjligheterna som ett positionssystem inomhus kan ge.

FacebookTwitterLinkedInEmail