Phoenix gruvdrönare


Attraktiva arbetsplatserGruvbrytning

Pre-study

Inkonova AB

2017-06-01


Pau Mallol

2017-12-31

201702236

Syfte och mål
Vi har fokuserat inom områdena nedan med mycket användbara resultat för utvecklingen av framtidens Phoenix gruvdrönare: 1. Propellerns aerodynamik 2. Nytt drönarkoncept. 3. Öka drönarens tillförlitlighet och antikollisionssystemets utveckling.

Upplägg och genomförande
1. Beräkningsmodeller validerades mot in-house bänktester utförda hos Inkonova med en datoriserat thrust test bench för olika rotationshastigheter vid stillastående luftförhållanden. 2. En ny drönardesign med centrala propellrar för att öka lyft i samma drönarstorlek och med strömlinjeformad kropp för att minimera värmeöverföringen konceptualiserades. 3. Tillförlitligheten för den nuvarande gruvdrönaren och basen av Phoenix har testats liksom ett underjordiskt anpassat kollisionsundvikande system som är nödvändigt för flygning i okända miljöer.

Resultat
1. Propeller aerodynamik: vi tänker oss att förlänga bladen och öka stigningsvinkeln för att kompensera för den minskade dragkraften som de höga temperaturerna medför. 2. Nytt drönarkoncept: det nya konceptet med två centrala motorer ger oss bättre prestanda utan att öka drönarens storlek. 3. Öka drönarens tillförlitlighet och utveckla antikollisionssystemet: de flesta av komponenterna har varit karaktäriserade och ett anpassat moderkort har skapats. Det antikollisionssystem vi utvecklade ska öka tillförlitligheten i framtidens autonoma uppgifter.

FacebookTwitterLinkedInEmail