Digital Mining Hub Bergslagen

Syfte och mål I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen. Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka…

Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla en numerisk modell för att bedöma både spränginducerad fragmentering i en delvis begränsat utrymme och gravitationsflödesegenskaperna hos fragment i skivrasgruvor (SLC) i en…

Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen med MWD-teknik för pneumatisk Down-The-Hole (DTH) borrning som är vanligt förekommande i många dagbrott. De specifika målen är att utvärdera potentialen för…

Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband

Syfte och mål Huvudsyftet med projektet är att undersöka metoder för att effektivt övervaka förhållandena för gruvtransportband i realtid med hjälp av distribuerade optiska fibersensorer. Projektet syftar till att verifiera möjligheten att använda…

MachineHealth: Mot sunda maskiner och förutsägbart underhåll med AI

Syfte och mål Detta projekt kommer att utföra en genomförbarhetsstudie för att förstå kraven för att övervaka maskinhälsa i gruvmiljö. Med de senaste tillkännagivandena av ny teknik kommer AI-algoritmer att användas. De två…

Stokastisk gruvdesign

Syfte och mål Geologisk osäkerhet har en betydande inverkan på det verkliga värdet hos gruvprojekt. Ett nytt tillvägagångssätt föreslås för att designa dagbrottsgruvor baserat på geologisk osäkerhet som kombinerar stokastiskt simulerade geologiska modeller…

Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster

Syfte och mål Syftet med IDQfLCC-projektet är att: 1. Utveckla en ram för datakvalitetsanalys av MAXIMO-databasen. Ramverket omfattar tre väsentliga aspekter: diagnostik, förutsägelse och recept; 2. Utveckla, validera och visa ett beslut om…

Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet

Syfte och mål Syftet med projektet är att förbättra gruvindustrins säkerhet baserat på lärdomar, erfarenheter och principer från framgångsrika nationella och internationella exempel, med målet att utveckla strategier och proaktiva indikatorer för att…

Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Syfte och mål Mekanisk brytning ska förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggöra högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel…