Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie


AutomationGruvbrytningMWDProduktivitet

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2018-04-01


Håkan Schunnesson

2018-09-30

201705453

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen med MWD-teknik för pneumatisk Down-The-Hole (DTH) borrning som är vanligt förekommande i många dagbrott. De specifika målen är att utvärdera potentialen för avgränsning av malm- och malmkvalitet, potentialen för att bestämma variationen i bergkvalitet och att utvärdera hur MWD-tekniken kan ge relevant information om bergmassans sprängningsegenskaper.

Upplägg och genomförande
Projektet är organiserat i 6 arbetspaket som innehåller: 1. Projektinitiering. 2. MWD datainsamling. 3. Korrelationsanalys mellan MWD och malmkvalitet, bergkvalitet och sprängningsresultat. 4. Verifiering, validering och ekonomisk analys. 5. Fullskaligt projektförslag. 6. Projektsamordning. Projektet kommer att genomföras med hjälp av fältarbete i nära samarbete med industripartnerna samt en detaljerad analys av insamlade data.

Förväntade resultat
Projektet ska undersöka korrelationen mellan MWD-responsen och olika malmkvaliteter för att fastställa om malmavgränsningarna kan förbättras och om olika kvalitetsskillnader kan särskiljas. Vidare skall projektet utvärdera om MWD-teknik kan användas för att kartlägga sprickzoner som påverkar stabiliteten. Slutligen skall utvärderas hur MWD-teknik kan användas vid laddningsplanering för att ge bättre fragmentering och bättre operationseffektivitet.

FacebookTwitterLinkedInEmail