Digital Mining Hub Bergslagen


AutomationDigitaliseringGruvbrytning

Pre-study

Alfred Nobel Science Park AB

2018-04-01

Epiroc, Zinkgruvan, Örebro universitet


Pär Lundström

2018-12-31

201705467

Syfte och mål
I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen. Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka styrkeområden som företagen har tillsammans med Örebro universitet. Studien ska resultera i en agenda för hur Bergslagen i samverkan med övriga svenska gruvkluster ska bli en internationellt konkurrenskraftig region som möter de nya kraven från gruvindustrin.

Upplägg och genomförande
Projektet ska leverera en nulägesanalys av förutsättningarna i Bergslagen. Nulägesanalysen ska beskriva regionens styrkeområden och vilka företag som arbetar inom gruvindustrin. Projektet kommer att diskutera med viktiga intressenter i Regionen för att skapa sig en bred uppfattning om nuläget. Projektet ska även generera en strategi för att bygga upp en Digital Mining Hub i Region Örebro. Strategin kommer även att beskriva hur organisationen för projektet ska se ut och hur den ska finansieras för att klara målsättningarna de första fem åren.

Förväntade resultat
Digital Mining Hub Bergslagen kommer att spela en viktig roll i omställningen mot mer automatiserade och digitaliserade gruvor. Den kommer ge ökad effektivitet och produktivitet och samtidigt en ökad säkerhet för personalen i gruvorna. Klustret kommer att ta sig an de utmaningar som finns idag och kommer att bidra med en ökad konkurrenskraft för svensk gruvindustri. Givetvis hoppas vi att det också kommer att generera ökat fokus på gruvindustrins relevans i Bergslagen och förstärka ansträngningarna för att starta nya gruvor i regionen.

 

Rapport Innovationsagenda Bergslagen

FacebookTwitterLinkedInEmail