Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor


FragmenteringGruvbrytningProduktivitetSprängning

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2018-03-01

LKAB


Changping Yi

2018-09-30

201705458

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att utveckla en numerisk modell för att bedöma både spränginducerad fragmentering i en delvis begränsat utrymme och gravitationsflödesegenskaperna hos fragment i skivrasgruvor (SLC) i en unik numerisk modell. De specifika målen är att utvärdera effekterna av sprängningens design på resultatet samt effekten av sprängningen på gravitationsflödet i SLC-gruvor.

Upplägg och genomförande
Projektet delas in i flera delprojekt: 1. Projektkoordinering 2018-03-05-till 2018-09-04. 2. Upprättande av numeriska modeller 2018-03-05 till 2018-05-04. 3. Urval av fältprovfall och databehandling 2018-03-05 till 2018-04-04. 4. Kalibrera och verifiera numeriska modeller 2018-04-05 till 2018-08-04. 5. Förslag till fullskaligt innovationsprojekt 2018-07-05 till 2018-09-04. 6. Rapportering 2018-08-05 till 2018-09-04.

Förväntade resultat
Ett framgångsrikt genomförande av denna forskning resulterar i en innovativ metod för bedömning av sprängprestanda och gravitation i SLC-gruvor baserat på numeriska modeller. Den numeriska modellen kan användas för att undersöka effekterna av olika parametrar såsom SLC-layout, ringdesign och sprängparametrar m.m. på sprängfragmentationen och gravitationen i SLC-gruvor. Modellen och kunskapen från projektet kan tillämpas för att optimera spränglayouten, t.ex. ringdesign, och sprängparametrar och förbättra SLC-prestanda genom ett fullskaligt projekt.

FacebookTwitterLinkedInEmail