Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband


DigitaliseringGruvbrytningSensorerUnderhåll

Pre-study

RISE Acreo AB

2018-05-01


Carolina Franciscangelis

2018-11-30

201705450

Syfte och mål
Huvudsyftet med projektet är att undersöka metoder för att effektivt övervaka förhållandena för gruvtransportband i realtid med hjälp av distribuerade optiska fibersensorer. Projektet syftar till att verifiera möjligheten att använda sådana avkänningsmetoder för att upptäcka och lokalisera brister i fasen, bältfeljustering och delaminering, överbelastade lager, resonanshändelser, bland annat farliga fenomen, genom analys av dessa akustiska emissioners.

Upplägg och genomförande
RISE Acreo ska göra: Undersökning av de viktigaste problemen med transportband som kan identifieras genom vibrationsfrekvensprofiler och ljudanalys. Toppmodern granskning av distribuerade optiska fiberakustiska sensorer applicerade på transportbandets hälsoövervakning. Definition av den mest lämpliga tekniken för att täcka denna applikation. Laboratoriexperiment som vittnar om den valda sensorlösningsförmågan att identifiera de angivna transportbandens defekter. Verifiering av den tekniska och kommersiella potentialen för ett fullskaligt projekt.

Förväntade resultat
Det förväntade resultatet leder till en avkänningslösning som ökar tillförlitligheten och minskar underhållskostnaderna inom gruvindustrin. Det förväntas också att detta projekt stärker samarbetet mellan optiska fiberavkänningslösningar och svenska gruvindustrin, eftersom denna förstudie har stöd av Nordic Rock Tech Center och diskussioner med dessa industrier kommer att ingå i projektschemat. I slutet av förstudien kommer en fullskalig projektplan med TRL 5 att skisseras, där denna teknikprestanda kan utvärderas i relevant miljö.

FacebookTwitterLinkedInEmail