SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Syfte och mål Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera…

Digital Mining Hub Bergslagen

Syfte och mål I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen. Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka…

On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri

Syfte och mål Projektets övergripande mål är att ta fram en snabb, kostnadseffektiv teknik för on-lineövervakning av kemisk sammansättning av järnmalm. Denna förstudie är inriktad på Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Projektmål: En…

Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband

Syfte och mål Huvudsyftet med projektet är att undersöka metoder för att effektivt övervaka förhållandena för gruvtransportband i realtid med hjälp av distribuerade optiska fibersensorer. Projektet syftar till att verifiera möjligheten att använda…

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Syfte och mål Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna ska…

Stokastisk gruvdesign

Syfte och mål Geologisk osäkerhet har en betydande inverkan på det verkliga värdet hos gruvprojekt. Ett nytt tillvägagångssätt föreslås för att designa dagbrottsgruvor baserat på geologisk osäkerhet som kombinerar stokastiskt simulerade geologiska modeller…

Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster

Syfte och mål Syftet med IDQfLCC-projektet är att: 1. Utveckla en ram för datakvalitetsanalys av MAXIMO-databasen. Ramverket omfattar tre väsentliga aspekter: diagnostik, förutsägelse och recept; 2. Utveckla, validera och visa ett beslut om…

Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC

Syfte och mål Målet med projektet har uppfyllts eftersom en lämplig lokal har identifierats intill en av Epirocs (tidigare Atlas Copco) fabriker i Örebro. Dessutom har vi skickat en ansökan för projektmedel till…

Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer

Syfte och mål En viktig teknik för att fjärrstyra maskinen och ta bort operatören från farliga moment är förmågan att estimera och kontrollera alla olika leder för respektive arm. I TracMac projektet kommer…