SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer


Återvinning och metallurgiDigitaliseringMineralteknikRobotikSensorerVentilation

Pre-study

Örebro universitet

2018-05-01

Johnson Metall AB, Global Castings Guldsmedshyttan AB


Victor Hernandez Bennett

2018-10-31

201705468

Syfte och mål
Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera ett system för att karaktärisera ventilation, som med hjälp av en mobil robot, statiska sensorer och avancerad statistisk modellering bygger ”ventilationskartor”. Sådana kartor modellerar luftflöden inomhus med en detaljnivå som inte är möjlig med nuvarande tekniker.

Upplägg och genomförande
Projektet utvecklas i tre faser. Först kommer hårdvara för mätning att förberedas och ett initialt test kommer att utföras. Den andra fasen innehåller dataanalys och algoritmutveckling, till exempel en jämförelse mellan konventionell flödesstatistik och ventilationskartorna. I den tredje fasen ska systemet förbättras utifrån återkoppling från slutanvändare och analys från en andra installation.

Förväntade resultat
SURVEYOR kommer att utveckla en prototyp av detta hybrida ventilationskaraktäriseringssystem (med statiska och mobila sensorer). Prototypen kommer att tillhandahålla en exakt modell av luftflöden inomhus (dvs. en ventilationskarta) där variabler såsom lufthastighet och luftriktning kan skattas på olika platser.

FacebookTwitterLinkedInEmail