Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC


DigitaliseringProspektering

Pre-study

Uppsala Universitet

2017-08-01

Atlas Copco Rock Drills AB


Christopher Juhlin

2018-02-28

201702192

Syfte och mål
Målet med projektet har uppfyllts eftersom en lämplig lokal har identifierats intill en av Epirocs (tidigare Atlas Copco) fabriker i Örebro. Dessutom har vi skickat en ansökan för projektmedel till EIT RawMaterials, där vi söker finansiering för att etablera testcentret. Örebro kommun har även uttryckt intresse för projektet och är initialt positiva till testcentret.

Upplägg och genomförande
Projektet genomfördes som ett nära samarbete mellan Uppsala universitet och Epiroc. Arbetet inkluderade: 1) undersökning av lämpligheten av platsen för att etablera test centret, inklusive en enklare geologisk undersökning av berget vid platsen; 2) undersökning av vilka tillstånd som behövs för att borra på platsen; 3) planering av utrustning som måste finnas på platsen för att göra testcentret operativt; 4) ansökan om projektmedel från EIT RawMaterials, där vi söker medel för att finansiera byggnationen av testcentret.

Resultat
Två huvudresultat har framkommit genom studien vilka följer projektets initiala mål:
1. En lämplig plats för att etablera I-EDDA testcenter har identifierats, genom att ha i åtanke olika faktorer som påverkar lämpligheten av den valda platsen (se upplägg och genomförande).
2. En ansökan om finansiering till att etablera test centret har skickats till EIT Raw Materials.

FacebookTwitterLinkedInEmail