Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer


DigitaliseringGruvbrytning

fullscale

Örebro universitet

2017-08-01


Todor Stoyanov

2020-08-31

201702205

Syfte och mål
En viktig teknik för att fjärrstyra maskinen och ta bort operatören från farliga moment är förmågan att estimera och kontrollera alla olika leder för respektive arm. I TracMac projektet kommer vi att utforma och implementera en helt nytt typ av metod för att uppskatta positionen av alla leder i armarna: med hjälp av analys av externa sensorer som estimerar djupdata. Vi kommer att verifiera användbarheten av lösningen genom att använda den i en återkopplad reglerad loop. Genom att ta bort alla sensorer från armen, kommer vi att få en mer robust hårdvara som klarar en tuff miljö.

Upplägg och genomförande
TracMac kommer att löpa över tre år. Under det första året utvärderas grundläggande teknik för fjärranalys och en prototyp för positioneringssystemet kommer att utvecklas. Under det andra året kommer prototypen att förbättras och utvärderas under relevanta driftsförhållanden. Under det tredje året kommer positioneringssystemet att användas i en feedback control loop och utvärderas för applikationer online. Under det sista året kommer det också att utvecklas en plan för kommersialisering av lösningen.

Förväntade resultat
TracMac kommer att resultera i ny teknik inom följande områden: stabil och säker fjärranalys i svårhanterliga gruvmiljöer; exakt positionering av armar; och robust kontroll av återkopplingen. Projektet kommer att utveckla mjukvarumoduler för att estimera positionen för en ledad maskin, med hjälp av fjärranalys. Den utvecklade tekniken förväntas öka robustheten hos autonoma och teleopererade maskiner och minska underhållskostnaderna.

 

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019 (eng)

FacebookTwitterLinkedInEmail