Digging deep

Digging deep är en inblick i några av alla saker som programmet har bidragit till, hjälpt skapa eller möjliggjort sedan programmets start 2013. Vår vision är en världsledande gruv- och mineralproducerande industri som bidrar till ett hållbart samhälle. Som ett av Sveriges strategiska innovationsprogram har våra insatser varit riktade mot innovationskapacitet, teknologisk utveckling, social acceptans och kvalificerad personal.

Under de kommande månaderna , kommer vi dela exempel, stora som små, smala och breda, där Swedish Mining Innovation och våra partners har bidragit till visionen. Kort och koncist, enkelt att förstå, samlat under en av dessa tre kategorier:

Framtida teknologi
Innovationsdrivare
Samhällshållbarhet


 

Filtrera artiklar på kategorier inom Digging deep: FRAMTIDA TEKNOLOGI INNOVATIONSDRIVARE SAMHÄLLSHÅLLBARHET

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Strategiskt projekt gräver djupt i miljötillståndsprocesser

Projektnamn: Miljötillståndsprocesser och implementering av EU:s vattendirektiv: utvärdering av konsekvenser för svensk gruvdrift, samt behov och möjligheter till reformer. Pågår: 2022-2024 Detta strategiska projekt bygger på en förstudie där representanter för de största…

2024-01-22

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Innovativ och miljövänlig biobaserad flotationsprocess

För att skapa en fossilfri och miljövänlig gruvindustri krävs utveckling av biobaserade förnybara reagenser för anrikningsprocessen. Flotation med xantat används för närvarande i stor utsträckning i anrikningsprocesserna av oädla metaller och guld. För…

2024-01-22

INNOVATIONSDRIVARE

Doktorandnätverket

I januari 2019 etableras ett organiserat nätverk av doktorander som bedriver forskning inom alla discipliner längs hela gruvvärdekedjan som en del av Swedish Mining Innovation. Syftet är att bygga ett samhälle och att…

2024-01-22

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Befolkningen har vanligtvis en mycket låg kunskapsnivå om metallers och minerals betydelse för en hållbar värld, och hur gruvindustrin i Sverige och världen ser ut. Metals4U+ är en fortsättning på projektet Metals4U och…

2024-01-19

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Från en innovativ idé till ett framgångsrikt företag

2021 var RockSigma (tidigare RS Solutions) en av de två vinnarna i Innovation Idea Competition. De vann med sitt helautomatiska och självlärande beräkningssystem, BEMIS, som ger snabb och korrekt information om seismiska händelser,…

2024-01-18

INNOVATIONSDRIVARE

Studenter hjälper till att lösa verkliga fall på temat: Mining Innovation

”LTU Business Summer” är ett sommarprogram som genomförs grundligt LTU Business i samarbete med Swedish Mining Innovation där studenter hjälper till att lösa verkliga case på temat: Mining Innovation. Sedan 2020 har sommarprogrammet…

2024-01-18

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

70% färre dödade renar i trafiken per år

Det är det fantastiska resultatet av projektet Säkra och hållbara transporter i renskötselområde, som genomförts av Sattajärvi Sameby i samarbete med Kaunis Iron, LKAB, LTU och Trafikverket. Sedan brytningen i Kaunisvaara gruva återupptogs…

2024-01-18

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Omvandla gruvrester till värdefulla produkter

Förstudie – En av miljöutmaningarna inom gruv- och metallindustrin är anrikningssanden och gipsavfallet, som på grund av dålig hantering kan leda till sur gruvdränering. Syftet med projektet var att utveckla och validera en…

2024-01-18

INNOVATIONSDRIVARE

Ökade investeringar

Swedish Mining Innovation har beviljat 500 000 EURO till internationella projektansökningar. Detta har resulterat i 26 000 000 EURO i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt har gynnat den svenska…

2023-10-06