AI och automation för framtidens gruva

2024-05-07

Digitalisering och automation stärker gruvnäringens konkurrenskraft genom ökad effektivitet, arbetsmiljö och miljöprestanda. Utvecklingen av AI och automation befinner sig i ett tidigt skede och de potentiella tillämpningarna i industrin är enorma. Utvecklingen går dessutom snabbare än någonsin. Den strategiska och nära samverkan mellan näringsliv och akademi som Sverige gjort sig känd för internationellt är avgörande.

I Sverige drivs banbrytande testbäddar och utvecklingsprojekt. Magnus Karlberg, Global Product Manager Face Drilling Equipment på Epiroc pekar på flera faktorer som driver på:

– Teknologiutvecklingen är verkligen på frammarsch idag, men inte bara det. I dagsläget är det timingen som är det mest uppmuntrande. Den viktigaste komponenten är att svenska gruvbolag är beredda att satsa på framtiden, och ser att automation och teknikutveckling verkligen genererar lägre kostnader och effektivare verksamhet.

Akademin är hungrig på att lösa problem med sin forskning och vi har många företag, både mindre startup-bolag som är snabba på att hitta implementeringar av akademins forskning, och etablerade industriföretag med mycket innovationsförmåga och drivkraft. Det är verkligen rätt tid att göra vad vi kan för att koppla ihop dessa starka krafter. Vi kommer att få se hur utvecklingen och förändringen av branschen kommer att accelerera.

Bygger broar för kraftfull innovation

Swedish Mining Innovation Bergslagen arbetar strategiskt för att Sverige ska kunna accelerera automation- och digitaliseringsresan inom gruvindustrin ytterligare, genom relationsbyggande, inspiration och kunskapsspridning kring AI. Den transformation som tar avstamp i ny teknik kräver också kompetensutveckling och förändrade processer – en flerdimensionell utmaning.

– Det låter kanske enkelt, men det fysiska mötet mellan människor går inte att överskatta när det gäller innovation.  Den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt och näringslivet behöver göra tuffa prioriteringar med sina resurser, så vi har fokuserat på att skapa event som utgår från industrins utmaningar och matcha behov med lämpliga utlysningar och forskargrupper,
säger Lotta Sartz från Swedish Mining Innovation.

Hitta gemensamma nämnare

Nyttiggörande av forskning stärks genom tätare relationer och samarbeten mellan lärosäten i olika geografiska regioner och spetsområden.

Genom stark samverkan kan vi säkerställa kunskapsutbyte mellan forskare och aktörer från näringsliv och samhälle. Detta kan ske på olika sätt, genom seminarier och gemensamma projekt, menar Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

– Gruvsektorn är ett viktigt strategiskt område för Örebro universitet och vårt mål är att bidra till en hållbar sektor. Detta gör vi genom grund- och tillämpad forskning inom flera områden – inte minst automation, AI och robotik som kan bidra till ökad insikt om data, processoptimering och säker arbetsmiljö.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

INNOVATIONSDRIVARE

Biologisk mångfald – Mining with nature

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Samtidigt ingår metaller och mineral i samhällskritiska värdekedjor, inte minst i den gröna omställningen. Som…

2024-05-07

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett nytt sätt att räkna på gröna investeringar

Grön omställning i gruvsektorn kräver nya perspektiv på investeringar och finansiellt beslutsfattande. Swedish Mining Innovation har finansierat ett initiativ för att lösa detta, genom att utveckla en modell som kallas The Holistic Value…

2024-04-19

FRAMTIDA TEKNOLOGI

CLIMB – changing land use impact on biodiversity

Den kritiska förlusten av biologisk mångfald sker i Sverige och Norden liksom i resten av världen. Fram tills nyligen saknade gruvsektorn ett allmänt accepterat och vetenskapligt baserat verktyg för att bedöma, förutse och…

2024-04-19