8 skäl att inkludera events i din innovationsstrategi

2024-06-24
Totalt har Swedish Mining Innovation deltagit i eller organiserat närmare 300 evenemang, allt från studiebesök till seminarier, konferenser, pitchtävlingar, utmärkelser och nätverksträffar. Som en sådan betydande investering av tid och resurser för innovationsprogram, vad säger experterna om evenemang? Är de värda besväret och varför?
Johan Bergström har arbetat med innovationsledning och tekniköverföring i mer än ett decennium och har certifieringar från RISE (Research Institutes of Sweden) och University of Texas.
Evenemang spelar en avgörande roll för att stärka innovationsekosystem genom att underlätta kunskapsdelning, samarbete, resurstillgång, problemlösning, förtroendeskapande, politiskt inflytande, trendmedvetenhet och främjande av en innovationskultur. I takt med att vår värld blir mer komplex och tekniken snabbt blir mer avancerad är det avgörande att vi fokuserar att vårda och utveckla våra innovationsekosystem, förklarar Johan.

8 sätt events stärkerinnovation

1. Kunskapsdelning och nätverkande: Evenemang för intressenter ger en plattform för olika deltagare, inklusive forskare, industriledare, beslutsfattare och entreprenörer, för att dela kunskap och insikter. Detta utbyte kan ge upphov till nya idéer och samarbeten som driver innovation.
2. Samarbete och samskapande: Dessa evenemang underlättar ofta samarbete och samskapande mellan olika intressenter. Genom att arbeta tillsammans kan intressenter kombinera sin expertis och sina resurser för att utveckla innovativa lösningar som kanske inte är möjliga egen hand.
3. Tillgång till resurser:Evenemang för intressenter kan hjälpa deltagarna att tillgång till viktiga resurser, såsom finansiering, teknik och mentorskap. Dessa resurser är ofta avgörande för utveckling och genomförande av innovativa projekt.
4. Problemlösning: Att sammanföra en mångsidig grupp av intressenter möjliggör ett mångfacetterat tillvägagångssätt för problemlösning. Olika perspektiv kan leda till mer omfattande och effektiva lösningar komplexa utmaningar, vilket ökar innovationen.
5. Bygga förtroende och relationer:Regelbunden interaktion vid evenemang för intressenter hjälper till att bygga förtroende och stärka relationerna mellan deltagarna. Förtroende är en avgörande faktor för samverkande innovation, eftersom det uppmuntrar till öppen kommunikation och risktagande.
6. Politiskt inflytande: Evenemang för berörda parter kan också påverka politiken genom att tillhandahålla ett forum för att diskutera rättsliga hinder och föreslå politiska förändringar som stöder innovation. Genom att engagera beslutsfattare i dessa evenemang säkerställs att regelverket utvecklas för att tillgodose innovatörernas behov.
7. Lyfta fram nya trender:Dessa evenemang lyfter ofta fram nya trender och tekniker, vilket hjälper deltagarna att ligga steget före. Att vara medveten om och förstå nya trender kan driva strategisk planering och innovativt tänkande.
8. Uppmuntra en innovationskultur: Genom att konsekvent främja vikten av innovation och visa upp framgångsrika exempel kan evenemang för intressenter bidra till att främja en innovationskultur inom organisationer och bredare ekosystem.

Så skapar du ett lyckat innovationsevent

Cathrine Svakko, projektledare LTU Business och programansvarig i Swedish Mining Innovation spelar en central roll i att leverera evenemang som en upptagen publik kommer att hinna med i sina almanackor. Med en bakgrund inom evenemangssektorn har hon sett affärsevenemang i dussintal. Vad är hennes högsta prioritet när hon arrangerar ett evenemang?
För det första, lyssna och lär känna din publik att du skapar ett övertygande program och samordnar tidpunkten för kampanjen och själva evenemanget att det fungerar för dem. Utöver innehållet är det viktigt att människor får energi, oavsett format, se till att det är intressant, inkluderande och dynamiskt genom att vara uppmärksam detaljerna. Slutligen, ge gott om tid för människor att ansluta och återansluta.
Swedish Mining Innovations strategi är att utöka intressentgemenskapen och främja inkludering genom att vara värd för och stödja en mängd olika evenemang, till exempel:
Swedish Mining Research and Innovation Days. Årlig konferens med föreläsningar, paneler, nätverkande och showroom.
Studieresor skräddarsydda för specifika målgrupper som doktorander, doktorander, entreprenörer och R&D.
Tematiska seminarier och nätverksevenemang för akademi och industri för att bredda samhället och tända nya samarbeten.
Innovationsidétävling: Lyfta startups och små och medelstora företags betydelse och bidrag till samhället.
Programdag: Presentation av milstolpar och prestationer inom vår intressentgrupp.
FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

ATTRACT – Färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete

ATTRACT handlar om digitalisering, kompetens, säkerhet och jämställdhet. Projektet leds av Lena Abrahamsson, professor tillika ämnesföreträdare inom Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet i samarbete med  LKAB, Boliden, BDX och Luleå tekniska universitet.  …

2024-05-23

INNOVATIONSDRIVARE

Snabbspår för innovation via SME-nätverket

Ett innovationsforum mellan SME och stora industribolag saknades. Det framkom i en undersökning som genomfördes av Swedish Mining Innovation. Stora aktörer behövde få in mer teknisk spets från SME-bolag för att stärka sin…

2024-05-23

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Så kan vi öka intresset för gruvor och metaller hos unga

Hur skapar man lärandemiljöer som lyfter fram gruvornas betydelse för den gröna omställningen och inspirerar en ung generation att satsa på en framtid inom denna sektor? Svenska Science Centers (SSC), en medlemsförening som…

2024-05-07