Snabbspår för innovation via SME-nätverket

2024-05-23

Ett innovationsforum mellan SME och stora industribolag saknades. Det framkom i en undersökning som genomfördes av Swedish Mining Innovation.

Stora aktörer behövde få in mer teknisk spets från SME-bolag för att stärka sin FoU, medan SME-bolagen behövde stöd i att hitta vägar till samarbete. Lösningen blev ett SME-nätverk som på bara ett år kunnat slussa in 51 innovationsidéer till sju medverkande gruvaktörer, varav 26 SME-bolag introducerats till gruvsektorn för första gången.

Nätverkets uppdrag är att skapa denna innovationsarena för gruvnäringen för att möjliggöra mötet och att vara länken mellan bolagens utmaningar och SME-företagens hållbara och innovativa lösningar. SME-nätverket vänder sig till alla potentiella leverantörer av lösningar och innovationer som kan lösa gruvindustrins utmaningar. En av SME-nätverkets partners är LKAB.
– För LKAB handlar det om att vi ska göra en stor omställning på relativt kort tid. Samtidigt exploderar den tekniska utvecklingen. Tät samverkan med innovativa leverantörer kommer vara nödvändig för att lösa den ekvationen, säger Markus Odevall, Innovation Strategist på LKAB.

– SME-nätverkets metod skiljer sig från hur LKAB traditionellt gör inköp eller upphandlingar på en specifik beställning. Istället gick vi här ut internt med en efterlysning på utmaningar som SME-bolag sedan fick pitcha lösningar på. De starkaste bidragen gick vidare att presentera för behovsägarna i verksamheten, fortsätter Markus Odevall.

Erik Hagenrud, affärsutvecklare med tjugo års erfarenhet av export- och affärsutveckling i SME-bolag, driver nätverket:

– Det kan vara företag som redan har levererat innovativa lösningar till kunder inom gruva, men det kan lika gärna vara ett företag som kanske aldrig sett gruvindustrin som en potentiell kund

SME-nätverket startades 2023 av Swedish Mining Innovation.

– Nu när vår sektor går in i Sveriges nästa stora innovationssatsning, Impact Innovation, vill vi ta med erfarenheterna av SME-nätverket och bygga vidare på dem i ännu bredare sammanhang, t.ex. med fler delar av värdekedjan, avslutar Erik Hagenrud.


FAKTA

Så jobbar SME-nätverket:

  • Hitta problemet. Partnerbolaget (t.ex. LKAB) presenterar en eller flera utmaningar som kräver innovativa lösningar.
  • Case. SME-nätverket konkretiserar dessa utmaningar till tydligt definierade ”case”, med en brief som konkretiserar utmaningen för SME-bolag med eller utan tidigare erfarenhet av gruvnäringen.
  • Sökning. SME-nätverket går ut med caset i relevanta kanaler och branschforum för att samla in förslag på innovationer från leverantörer.
  • Kvalitetssäkring. SME-nätverket granskar förslagen och säkerställer att SME-bolagen möter kriterier som framgår i case-beskrivning, samt att är bidrag som går vidare är svenska SME-bolag.
  • Matchning. SME-nätverkets team driver dialogen mellan bolag och behovsägare tills man hittat rätt innovation och etablerat ett samarbete mellan parterna.

Här kan du gå med i nätverket.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Så kan vi öka intresset för gruvor och metaller hos unga

Hur skapar man lärandemiljöer som lyfter fram gruvornas betydelse för den gröna omställningen och inspirerar en ung generation att satsa på en framtid inom denna sektor? Svenska Science Centers (SSC), en medlemsförening som…

2024-05-07

FRAMTIDA TEKNOLOGI

AI och automation för framtidens gruva

Digitalisering och automation stärker gruvnäringens konkurrenskraft genom ökad effektivitet, arbetsmiljö och miljöprestanda. Utvecklingen av AI och automation befinner sig i ett tidigt skede och de potentiella tillämpningarna i industrin är enorma. Utvecklingen går…

2024-05-07

INNOVATIONSDRIVARE

Biologisk mångfald – Mining with nature

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Samtidigt ingår metaller och mineral i samhällskritiska värdekedjor, inte minst i den gröna omställningen. Som…

2024-05-07