Så kan vi öka intresset för gruvor och metaller hos unga

2024-05-07

Hur skapar man lärandemiljöer som lyfter fram gruvornas betydelse för den gröna omställningen och inspirerar en ung generation att satsa på en framtid inom denna sektor? Svenska Science Centers (SSC), en medlemsförening som representerar 20 anläggningar över hela landet och totalt tar emot ca 2 miljoner besökare varje år, har tagit reda på svaren.

Varje år deltar ca 350 000 elever och 20 000 lärare i SSC:s utbildningsinsatser som syftar till att främja intresset för STEM och skapa en mötesplats för allmänheten, utbildningssektorn, näringslivet och den akademiska världen.

VR tillgängliggör gruvan

Inledningsvis samarbetade Swedish Mining Innovation med SSC för att introducera Modern Mines, en interaktiv virtual reality-gruva*, på nio av sina anläggningar. Det blev snart uppenbart att ett bredare perspektiv om gruvornas roll i den gröna omställningen var nödvändig för att skapa en hållbar inlärningsmiljö.

Samhällets klimatomställning som utgångspunkt

Detta resulterade i pilotstudien Modern Mines 2. Här medverkade aktörer från gruv-, tillverknings- och energisektorerna, samt representanter från den offentliga sektorn, miljöorganisationer och experter inom visuell produktion, visualisering och pedagogik. Dessutom inkluderades de enskilda science centers lokala kontext och strategiska inriktning.

– Vi har nu en gemensam kunskapsbas om gruvornas roll i den gröna omställningen, tillsammans med rekommendationer för hur vi bäst skapar hållbart värde framöver. Science centers har traditionellt ett nära samarbete med sektorer som är relevanta för deras lokalsamhällen, kommuner och regioner. För anläggningar i gruvregioner är samhällets ökade behov av metaller och mineraler en del av en pågående dialog och ett samarbete med gruvsektorn. Genom Modern Mines-projekten fick vi insikter om att vi behöver börja med den gröna omställningen i allmänhet och anpassa ingångspunkten för lärande till de industrisektorer som är relevanta i ett lokalt sammanhang. Utifrån ett värdekedjeperspektiv innebär detta till exempel att förklara behovet av metaller och mineraler för att tillverka batterier och vindkraftverk. Det finns också ett behov av ökat fokus på det sociala perspektivet på den gröna omställningen och representationen av motstridiga intressen, förklarar Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare för Swedish Science Centers.

Den centrala slutsatsen i Modern Mines är att det finns ett behov av ökad allmän kunskap om grön omställning bland allmänheten, och att detta behöver adresseras innan ett specifikt gruvfokus. Vidare utvecklingsarbete föreslås i nära samarbete med gruv- och energibranschen, akademin och civilsamhället.

Mer info om Modern Mines 1 och 2 här.

*Luleå tekniska universitet inom ramen för SIMS- och NEXGEN SIMS-projekten.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

AI och automation för framtidens gruva

Digitalisering och automation stärker gruvnäringens konkurrenskraft genom ökad effektivitet, arbetsmiljö och miljöprestanda. Utvecklingen av AI och automation befinner sig i ett tidigt skede och de potentiella tillämpningarna i industrin är enorma. Utvecklingen går…

2024-05-07

INNOVATIONSDRIVARE

Biologisk mångfald – Mining with nature

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Samtidigt ingår metaller och mineral i samhällskritiska värdekedjor, inte minst i den gröna omställningen. Som…

2024-05-07

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett nytt sätt att räkna på gröna investeringar

Grön omställning i gruvsektorn kräver nya perspektiv på investeringar och finansiellt beslutsfattande. Swedish Mining Innovation har finansierat ett initiativ för att lösa detta, genom att utveckla en modell som kallas The Holistic Value…

2024-04-19