Ett nytt sätt att räkna på gröna investeringar

2024-04-19

Grön omställning i gruvsektorn kräver nya perspektiv på investeringar och finansiellt beslutsfattande. Swedish Mining Innovation har finansierat ett initiativ för att lösa detta, genom att utveckla en modell som kallas The Holistic Value Model.

Med en ny modell kan branschen både visa att ESG-faktorer (environmental, social, governance) har en reell påverkan på investeringsbeslut, samt kunna identifiera nya typer av risker och möjligheter (på kort och lång sikt). Detta leder i sin tur till förbättrad finansiell transparens och resultat.

Problemet – brist på transparens och information

Projektet har initierats och leds av Nordic Strategy Partners tillsammans med ett kluster av internationella aktörer inom gruvindustrin.

– Trots att ESG-faktorer har en omedelbar inverkan på de finansiella resultaten ingår de vanligtvis inte i finansiella modeller. Genom att ändra på detta kan gruvbolagen fatta mer välgrundade investeringsbeslut för alla sina projekt där positiva och negativa ESG-effekter direkt inkluderas, förklarar Niklas Grönberg från Nordic Strategy Partners.

Ett nytt perspektiv på lönsamhet och tillväxt

För att uppnå detta har projektgruppen utvärderat över 200 globala standarder, modeller och ramverk inom området ESG och finansiell modellering. Branschaktörer och nyckelorganisationer i Sverige, Europa och Kanada har bidragit med insikter.

– Vi har fått en överväldigade respons på det här projektet. Över hela världen och i alla branscher ser man behovet av ett verktyg som integrerar ESG-faktorer, men än så länge har ingen en lösning. En viktig utmaning, men också en möjlighet, är hur snabbt det här området utvecklas – det har varit avgörande att kontinuerligt anpassa våra framsteg till nya ramverk och till och med lagändringar, fortsätter Grönberg.

Effekter och nästa steg

Den holistiska värdemodellen testas för närvarande av Boliden, och Nordic Strategy Partners utvecklar branschriktlinjer för hur modellen ska införas och användas i gruvorganisationer.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera den första versionen av en holistisk värdemodell för sektorn, och vi ser fram emot att vidareutveckla och förbättra detta verktyg i samarbete med branschen, avslutar Niklas Grönberg.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

CLIMB – changing land use impact on biodiversity

Den kritiska förlusten av biologisk mångfald sker i Sverige och Norden liksom i resten av världen. Fram tills nyligen saknade gruvsektorn ett allmänt accepterat och vetenskapligt baserat verktyg för att bedöma, förutse och…

2024-04-19

INNOVATIONSDRIVARE

Strategiska agendor kraftsamlar innovation

Metaller och mineraler är avgörande för att uppnå målen i Agenda 2030, och Sverige går i bräschen för utvecklingen av hållbarhet inom gruv- och metallsektorn. För att säkra vår position – och visa…

2024-04-19

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Inkluderande innovation och jämställdhet i gruvindustrin

Gruvnäringen är en viktig del av samhället och påverkas av de normer som finns både inom och utanför gruvans verksamhet. Genom att anlägga ett normkritiskt och genusmedvetet perspektiv kan man skapa förutsättningar för…

2024-03-13