ATTRACT – Färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete

2024-05-23

ATTRACT handlar om digitalisering, kompetens, säkerhet och jämställdhet. Projektet leds av Lena Abrahamsson, professor tillika ämnesföreträdare inom Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet i samarbete med  LKAB, Boliden, BDX och Luleå tekniska universitet.

 

Jämställdhet och säkerhet

I delprojektet, GenSafe, undersöks relationen mellan jämställdhet och säkerhet i arbetsplatskulturen och hur arbetssätt och metoder som stimulerar en säker och inkluderande gruvkultur i hela leverantörskedjan kan utvecklas.

– Intervjuer med anställda och chefer visar att det finns vissa normer i den lokala arbetsplatskulturen som riskerar att samtidigt motverka inkludering och säkerhet. Dessa normer handlar om kön och om intressen och ursprung.

Projektet visar även att arbetet med säkerhet och säkerhetskultur har integrerats på ett bra sätt i verksamheterna, medan arbetet med jämställdhet varit mer svårt att integrera. Detta gäller både arbetet med den egna personalen och mellan leverantör och uppdragsgivare.

Ett sätt att främja en säkrare och inkluderande gruvkultur kan därför vara att stärka genus- och jämställdhetsperspektivet i det befintliga säkerhetsarbetet.

Medarbetaren och digitalisering

I delprojektet The Digital Miner, utvecklas en vision om framtidens arbeten och arbetsplatser i en framtida digitaliserad högteknologisk gruva. Att kombinera den tekniska utvecklingen med sociala och mänskliga perspektiv blir viktigt för att skapa en attraktiv, hälsosam och säker arbetsmiljö inom gruvindustrin.

– Kompetensutvecklingen kommer att bli en naturlig del av arbetet. Efterfrågan på färdigheter såsom kreativitet, flexibilitet och samarbetsförmåga, men även branschkunskaper såsom gruvbrytning, metallurgi och geologi kommer att öka i framtidens gruvindustri, säger Lena Abrahamsson.

Ett preliminärt resultat från delprojektet är att införandet av autonoma truckar kommer att förändra arbetet i grunden. Arbetet blir både mera ansvarsfullt och komplicerat. En annan skillnad är den ökade säkerheten både vid lastning och transport.

Projektet ATTRACT finansieras av Swedish Mining Innovation och är planerat att avslutas 2025. Vi ser fram emot en färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete!

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

INNOVATIONSDRIVARE

Snabbspår för innovation via SME-nätverket

Ett innovationsforum mellan SME och stora industribolag saknades. Det framkom i en undersökning som genomfördes av Swedish Mining Innovation. Stora aktörer behövde få in mer teknisk spets från SME-bolag för att stärka sin…

2024-05-23

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Så kan vi öka intresset för gruvor och metaller hos unga

Hur skapar man lärandemiljöer som lyfter fram gruvornas betydelse för den gröna omställningen och inspirerar en ung generation att satsa på en framtid inom denna sektor? Svenska Science Centers (SSC), en medlemsförening som…

2024-05-07

FRAMTIDA TEKNOLOGI

AI och automation för framtidens gruva

Digitalisering och automation stärker gruvnäringens konkurrenskraft genom ökad effektivitet, arbetsmiljö och miljöprestanda. Utvecklingen av AI och automation befinner sig i ett tidigt skede och de potentiella tillämpningarna i industrin är enorma. Utvecklingen går…

2024-05-07