Biologisk mångfald – Mining with nature

2024-05-07

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Samtidigt ingår metaller och mineral i samhällskritiska värdekedjor, inte minst i den gröna omställningen. Som första bransch någonsin har den svenska gruvsektorn tagit fram och antagit en nationell färdplan för att minimera negativ påverkan på biologisk mångfald: Mining with Nature innehåller 32 konkreta åtgärder för företagen och branschen.

En som deltog i arbetet med att ta fram Mining with Nature är Anna Sundin, miljösamordnare vid Zinkgruvan Mining.

Färdplanen innehåller även ett ambitöst mål och det är att företagen inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där vi är verksamma, säger Anna.

Mining with Nature baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald.

– Inom svensk gruvindustri arbetas det för fullt och det sker många bra initiativ med bland annat biodiversitetsparker och våtmarksrestaureringar. Hos oss på Zinkgruvan Mining har vi bland annat anlagt gröna områden inne på industriområdet och vi kommer under året genomföra en nulägesanalys baserad på tidigare naturvärdesinventeringar som kommer hjälpa oss att skapa en baslinje för det fortsatta arbetet. Vi för också en dialog med externa partner för att hitta samverkansprojekt i vårt närområde. Interna utbildningsinsatser är också ett fokusområde för oss. Biologisk mångfald är ju inte något som endast miljöavdelningen jobbar med, utan ska vara en naturlig del inom exempelvis fastighetsskötsel och när projekt planeras, fortsätter Anna.

Projektet har letts av miljöexperter från Ecogain och gruvindustrin med stöd och finansiering från Swedish Mining Innovation, LKAB, Boliden och Svemin. I utvecklingsarbetet har även representanter från Nordkalk, Heidelberg Materials och Zinkgruvan Mining medverkat. Mining with Nature har antagits av branschorganisationen Svemin och är bindande för deras medlemsföretag. Färdplanen har skapat gjort internationellt avtryck och finns redan översatt till engelska, spanska och mandarin.

Läs Mining with Nature här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett nytt sätt att räkna på gröna investeringar

Grön omställning i gruvsektorn kräver nya perspektiv på investeringar och finansiellt beslutsfattande. Swedish Mining Innovation har finansierat ett initiativ för att lösa detta, genom att utveckla en modell som kallas The Holistic Value…

2024-04-19

FRAMTIDA TEKNOLOGI

CLIMB – changing land use impact on biodiversity

Den kritiska förlusten av biologisk mångfald sker i Sverige och Norden liksom i resten av världen. Fram tills nyligen saknade gruvsektorn ett allmänt accepterat och vetenskapligt baserat verktyg för att bedöma, förutse och…

2024-04-19

INNOVATIONSDRIVARE

Strategiska agendor kraftsamlar innovation

Metaller och mineraler är avgörande för att uppnå målen i Agenda 2030, och Sverige går i bräschen för utvecklingen av hållbarhet inom gruv- och metallsektorn. För att säkra vår position – och visa…

2024-04-19