MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Syfte och mål Syftet med denna förstudie är att tillhandahålla och visa en effektiv strategi för karaktärisering av mineralflotationsskum. Strategin fokuserar på att använda en bärbar dynamisk skumanalysator för karaktärisering av skumprover tagna…

Effektiv finfördelning (ECO)

Syfte och mål Mekanisk nedbrytning (krossning och malning) står för ca 4 % av världens energiförbrukning. Dessutom kan avfallet som uppstår till följd av övermalning ha stora konsekvenser för miljön. I det här…

FloccFines – Flockning av finpartiklar i mineralflotation av koppar-bly-zink-sulfidmalmer

Syfte och mål Det finns flera industriella fördelar med ett kostnads- och tidseffektivt sätt att utvärdera nya flockningsmedel i mineralflotation. Huvudsyftet med projektet var därför att visa en effektiv strategi för att identifiera…

Designade samlare för selektiv flotation

Syfte och mål Syftet var att tillverka en ny samlare med två funktionella xantatgrupper för att testa selektiviteten för koppar-nickelsulfider i en av Bolidens malmer jämfört med KAX som används idag. En metod…

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Syfte och mål Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetallsmältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta…

Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Syfte och mål Detaljerad karaktäriseringen genomfördes före hydrometallurgisk behandling och även det fasta residual materialet från lakningen var karaktäriserad, för att få kunskap om hur mycket och i vilken fas zink återfanns i…

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Syfte och mål Projektets syfte, att genom ny kunskap ta fram ett koncept som möjliggör för metallurgisk industri att använda kolinnehållande restmaterial för reduktion av oxidiska material har till stor del uppnåtts. Projektet…

HIFLOAT – Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller

Syfte och mål Syftet med forskningsarbetet är att undersöka effekterna av olika förhållanden mellan flotationscellhöjd och diameter för att identifiera optimala geometrier för flotationsceller både vid dimensionering av nya flotationskretsar och vid optimering…

Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Syfte och mål Kvarninfodringar slits kontinuerligt och medför periodiska stopp för inspektion och höga kostnader vid oplanerade stopp. I denna pilotstudie har möjligheten att använda ultraljud genom vattenstråle för att mäta tjocklek på…