MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer


MineralteknikResurseffektivitet

Pre-study

RISE Research Institute of Sweden AB

2017-08-01

Boliden


Marie Ernstsson

2018-05-31

201702235

Syfte och mål
Syftet med denna förstudie är att tillhandahålla och visa en effektiv strategi för karaktärisering av mineralflotationsskum. Strategin fokuserar på att använda en bärbar dynamisk skumanalysator för karaktärisering av skumprover tagna från olika steg i mineralflotationsprocesser. För en ökad förståelse kommer karaktärisering av skum att kombineras med analys av olika materialfraktioner, t.ex. analys av partikelstorlek och kemi, för att på så sätt öka kunskapen om skumbildning i mineralflotation.

Upplägg och genomförande
Arbetet i projektet kommer att läggas upp enligt följande arbetspaket (WP): WP1: Karaktärisering av skum vid RISE, en mindre studie på några prover av skum från Aitiks anrikningsverk. WP2: Karaktärisering av skum vid Aitiks anrikningsverk, en större studie under en vecka. WP3: Ytterligare analyser av prov från Aitikveckan. WP4: Preliminärt en liten skumkaraktäriseringsstudie vid RISE. WP5: Sammanfatta projektresultaten.

Förväntade resultat
I mineralflotationsprocesser finns det ett behov av att bättre förstå mekanismerna bakom skumbildning och skumstabilitet. En strategi för karaktärisering av mineral flotationsskum kan visa möjligheter till en mer effektiv optimering av skumbildningen i olika processteg, vilket kan ge flera industriella fördelar, både miljömässiga och ekonomiska. Fokuset här är på mineralflotation av sulfidmalmer, men notera att möjligheten att optimera skumbildning på ett mer effektivt sätt är av allmänt intresse för mineralflotation av olika typer av malmer.

FacebookTwitterLinkedInEmail