SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Syfte och mål Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera…

Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar

Syfte och mål Det främsta vetenskapliga målet med det föreslagna projektet är att bygga fysiskt realistiska numeriska modeller för malning av material i rörverkskvarnar. Syftet är att förbättra förståelsen för arbeten hos omrörda…

Förstudie – Hybridmodell för partikelsönderdelning i DEM

Syfte och mål Krossning och malning av berg beräknas stå för 1–2 % av den globala energiförbrukningen. Virtuella testmiljöer av processer för sönderdelning, klassering och separering av malm och mineral är essentiella för…

Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)

Syfte och mål 1. Upprätta en ny hållbar flotationsprocess för utvinning av basmetaller från sulfidmalmer baserat på ersättning av giftiga xantatderivat med biologiskt nedbrytbara, icke-toxiska nanopartiklar av lignin. 2. Utveckla en process med…

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Syfte och mål Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna ska…

MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Syfte och mål Syftet med denna förstudie är att tillhandahålla och visa en effektiv strategi för karaktärisering av mineralflotationsskum. Strategin fokuserar på att använda en bärbar dynamisk skumanalysator för karaktärisering av skumprover tagna…

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Projektet är en vidareutveckling av en reaktor för ultraljudsstyrd kavitation för lakning av mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka (scheelit). Syftet var att utvärdera effekterna…

Effektiv finfördelning (ECO)

Syfte och mål Mekanisk nedbrytning (krossning och malning) står för ca 4 % av världens energiförbrukning. Dessutom kan avfallet som uppstår till följd av övermalning ha stora konsekvenser för miljön. I det här…

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Ultraljudskontrollerad kavitation har potential att öka både lakningsutbytet och lakningshastighet. Tillämpning avser mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka. Projektet har fokuserat på scheelitkoncentrat. Målet är…