Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)


Mineralteknik

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2018-03-01


Pavlos Christakopoulos

2018-08-31

201705456

Syfte och mål
1. Upprätta en ny hållbar flotationsprocess för utvinning av basmetaller från sulfidmalmer baserat på ersättning av giftiga xantatderivat med biologiskt nedbrytbara, icke-toxiska nanopartiklar av lignin. 2. Utveckla en process med liten miljöpåverkan (produktion av ligninnanopartiklar sker i milda förhållanden och är giftfria) med hjälp fraktioneringsteknik av miljövänlig skogsbiomassa.

Upplägg och genomförande
Skogsmaterial kommer att utsättas för organosolvförbehandling för isolering av organosolv-lignin. Sedan löses organosolv-ligninet i etanol-vattenlösning följt av bearbetning med användning av en tryckhomogenisator för framställning av nanopartiklar av organosolv-lignin. Funktionalisering av organosolv-lignin för att öka dess hydrofobicitet kommer att utföras via förestring av hydroxylgrupper. Icke-funktionaliserade och funktionaliserade lignin-nanopartiklar utvärderas som flotationssamlare under flotation av rena metaller.

Förväntade resultat
Bionedbrytbara organosolv lignin-nanopartiklar som ska användas som effektiva flotationssamlare av basmetaller från sulfidmalmer och ersätta de giftiga xantatderivaten.

FacebookTwitterLinkedInEmail