Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar


Mineralteknik

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2018-03-01

Boliden


Pär Jonsén

2018-10-31

201705463

Syfte och mål
Det främsta vetenskapliga målet med det föreslagna projektet är att bygga fysiskt realistiska numeriska modeller för malning av material i rörverkskvarnar. Syftet är att förbättra förståelsen för arbeten hos omrörda mediekvarnar. Resultaten kommer också att underlätta förståelsen för det fysikaliska och mekaniska beteendet hos malgodset under malning i rörverkskvarnar. Visionen för ett framtida fullskaligt innovationsprojekt är att utveckla ett verktyg för optimering av kvarnprestanda i industriella malkretsar för att spara energi och minimera slitage.

Upplägg och genomförande
För att uppnå projektmålen är de föreslagna projektet indelade i fyra huvuddelar: 1. Experimentell studie av malning i rörverkskvarn för kalibrering av numeriska modeller och preliminär validering av numerisk resultat. 2. Skapande av numerisk ICFD-DEM-FEM-modell av rörverkskvarnen. 3. Simulering av malprocessen för olika belastningsfall och förutsäga belastningsintensitet. 4. Preliminär validering av numerisk modell resulterar i småskaliga mätningar av omrörda medier. Arbetet kommer att ske i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan hållfasthetslära och mineralteknik.

Förväntade resultat
Resultaten från experiment och simulering kommer ge belastning, dynamik och energiförbrukning i rörverkskvarnar. Resultaten kommer ge förståelsen för det fysikaliska och mekaniska beteendet hos malgodset under malning i rörverkskvarnar. Detta är ett viktigt steg för framtida optimering av kvarnsystemet. Dessutom kommer resultaten från simuleringar att användas för att förstå fluid-strukturinteraktionen och förutse energifördelningen i kvarnen. Nya effektivare kvarnar kommer att kunna designas med de underlag som skapas.

FacebookTwitterLinkedInEmail