Förbättrad gruvssäkerhet genom övervakning av bergbultar

Syfte och mål Der primära syftet med projektet var att ta fram ett prototypsystem för testning i gruvmiljö samt att genomföra labbtester och fälttester i gruva. Sekundära mål var att utöka ThingWaves kontaktnät…

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att förbättra gruvsäkerheten, minska skador på infrastruktur och gruvutrustning, minska produktionsstörningar och minska malmförluster som orsakas av smällberg och dynamiska utfall. De specifika målen är…

Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att förbättra säkerhet och produktivitet och minska malmförluster, utspädningen och mängden gråberg genom att förbättra förstärkningsstrategi. Målen i detalj är att: öka förståelsen av brottmekanismen…

Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor

Syfte och mål Projektets mål uppfylldes. Metoder (i) som relaterar seismiska parametrar med andra faktorer som påverkar skadeutvecklingen på berg och bergförstärkning, (ii) för utvärdering av bergförstärkningens funktion genom skadeutredning samt (iii) för…

Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar

Syfte och mål Syftet med projektet är kort att göra tester av olika typer av bergförstärkningsbultar jämförbara. Målet för projektet är att ta fram standardiseringsunderlag samt konstruktion och tillverkning av en prototyputrustning för…

Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi

Idetävlingsvinnare 2015 Syfte och mål Syftet och målet med detta projekt var att ta NMP:s dynamiska bergbult av friktionstyp till marknaden för validering som en bergbult som signifikant minskar risken för ras och…