Förbättrad gruvssäkerhet genom övervakning av bergbultar


BergförstärkningGruvbrytning

feasibility


2016-03-01


Jens Eliasson

2017-03-31

Syfte och mål
Der primära syftet med projektet var att ta fram ett prototypsystem för testning i gruvmiljö samt att genomföra labbtester och fälttester i gruva. Sekundära mål var att utöka ThingWaves kontaktnät samt att få bra dialog med gruvbolag, underleverantörer till gruvindustrin samt akademiska institutioner inom Sverige och utomlands. Projektets mål är mer än väl uppfyllda med genomförda labb- och fälttester, utökat kontaktnät med industri och akademi i Sverige men även utomlands.

Upplägg och genomförande
Projektet började med att inleda samtal med bulttillverkare, gruvor och underleverantörer och konsulter för att genomföra fälttester. Samtidigt som teknikutveckling skett har också stor vikt lagts på att träffa intressenter i Sverige och utomlands. Efter genomförda labb och fälttester har resultat visats upp för flera gruvföretag och bultleverantörer med stort intresse som resultat. Fälttester fick förskjutas i tid men genomfördes under projekttiden. Under hela projektet har en dialog med gruvingenjörer, affärsrådgivare och IoT-industrin förts för att få feedback.

Resultat
Projektet har tagit fram ett prototypsystem som används i labb- och gruvtester. Vi har också indentifierat samarbetspartners jorden runt och inlett diskussioner med dessa. ThingWave har visat upp sig på flera mässor, t.ex. Euro Mine Expo i Skellefteå, IoT World Event i San Jose, Californien, Industrial Internet Summit i Sydney, EIT/SIP-STRIM i Luleå etc. Som direkta resultat av detta projekt kommer ThingWave att inom 12 månader att ha minst tre aktiva installationer i gruvor, samt samarbete med internationella storföretag och universitet.

FacebookTwitterLinkedInEmail