Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor


BergförstärkningGruvbrytningSeismicitet

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2017-08-01

Lundin Mining, LKAB


Ping Zhang

2018-04-30

201702213

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att förbättra gruvsäkerheten, minska skador på infrastruktur och gruvutrustning, minska produktionsstörningar och minska malmförluster som orsakas av smällberg och dynamiska utfall. De specifika målen är att: utveckla en numerisk modelleringsmetod för bedömning av brottspotential i djupa underjordsgruvor, utveckla modelleringsbaserat bedömningsförfarande för förhållanden i svenska underjordsgruvor, och förbättra förståelsen av brott i berg och diskontinuiteter som leder till skador på grund av seismicitet i svenska underjordsgruvor.

Upplägg och genomförande
Studien kommer att omfattas av följande aktiviteter: I. Urval av historiska skador på grund av seismicitet och databehandling. II. Upprättande av numerisk verktyg för modellering av instabila fel. III. Kalibrera den numeriska modelleringsmetoden på gruvskala. IV. Utveckla analysproceduren för att bedöma potentialen för dessa skador. Webbaserade konferenser kommer att användas för projektutvecklingsmöten och diskussioner. En workshop kommer att arrangeras med deltagare från gruvorna och universitetet efter det att projektet är avslutat.

Förväntade resultat
De förväntade resultaten från detta projekt kommer att bestå av en kalibrerad numerisk modelleringsmetod i gruvskala och ett modelleringsbaserat bedömningsförfarande för svenska underjordsgruvor. Resultaten från projektet kommer att presenteras i form av en teknisk rapport och minst en vetenskapligt granskad tidskriftsartikel.

FacebookTwitterLinkedInEmail