Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor


BergförstärkningGruvbrytning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2014-09-01

Lundin Mining, LKAB, Boliden


Erling Nordlund

2018-02-28

201401944

Syfte och mål
Projektets mål uppfylldes. Metoder (i) som relaterar seismiska parametrar med andra faktorer som påverkar skadeutvecklingen på berg och bergförstärkning, (ii) för utvärdering av bergförstärkningens funktion genom skadeutredning samt (iii) för att definiera kraven på bergförstärkningen i seismiskt aktiva gruvor har utvecklats. Implementeringen av dessa metoder kommer att minska antalet produktionsstörningar, och därmed risken för personskador, skador på utrustning och produktionsbortfall.

Upplägg och genomförande
Studien omfattade skadeutredning, fältmätningar och analys. Sex seismiska händelser i tre svenska gruvor har studerats med hjälp av en innovativ skadeutredningsmetod. Olika typer av instrumentering installerades i tre svenska gruvor. Fyra seismiska händelser som inträffat i eller i närheten av de instrumenterade områdena har utretts. Skadeutredningarna samt fältmätnings- och övervakningsdata analyserades och integrerades för att utveckla en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion.

Resultat
Projektet resulterade i

  • en skadeutredningsmanual som kan användas för att direkt efter en seismisk händelse utreda skador orsakade av seismiska händelser samt genom att samla in data om skadorna, geologin och den seismiska källans egenskaper.
  • nya metoder för utvärdering av bergförstärkningssystemens funktion och effektivitet i seismiskt aktiva gruvor.
  • nya metoder för numerisk analys av underjordsöppningars och bergförstärkningens respons på seismisk belastning.
  • en ny bergförstärkningsstrategi för seismiskt aktiva gruvor i Sverige.
FacebookTwitterLinkedInEmail