Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi


BergförstärkningGruvbrytning

Pre-study

Northern Mining Products AB

2015-02-01


Anders Dalstål

2015-12-31

201500939

Idetävlingsvinnare 2015

Syfte och mål
Syftet och målet med detta projekt var att ta NMP:s dynamiska bergbult av friktionstyp till marknaden för validering som en bergbult som signifikant minskar risken för ras och därmed ökar personsäkerheten, fungerar i korrosiva miljöer, ökar hållbarheten genom minskat användande av miljöbelastande ämnen samt förbättrar produktionsekonomin. Samtliga uppsatta syften och mål är till fullo uppfyllda. NMP har samverkat med SSAB/RUKKI, Galvano Tia, Swerea Mefos, Business Sweden och Arctic Business Incubator i Luleå. Dessutom har ett dussin gruvföretag besökts i tre världsdelar.

Upplägg och genomförande
Upplägget för att uppnå målen har varit traditionellt. Hårt arbete och mycket resande ut till kunderna. Ägarnas gemensamma nätverk och erfarenheter har kortat tiden till marknaden. Detta har resulterat i korta tekniska analystider, effektiva förhandlingar och korta beslutsprocesser. Alla externa kontakter bygger på strävan att skapa långsiktiga personliga relationer.

Resultat
Målen för projektet var att ha en validerad bergbult av friktionstyp som klarar dynamiska laster, som klarar passerat dynamiska tester i ackrediterad testinstans, som är produktionsanpassad för massproduktion (>100 000 st/år), som är kvalitetssäkrad enligt gällande ISO standard, som kan erbjudas med korrosionsskydd. Provinstallationer, provordrar och distributionskanaler. Samtliga punkter är till fullo uppfyllda, utom den sista där långt gångna förhandlingar pågår. Förväntad effekt var att sluta distributionsavtal för distribution genom en eller flera kanaler.

FacebookTwitterLinkedInEmail