Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor


BergförstärkningGruvbrytning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2017-08-01

Lundin Mining, Boliden, LKAB


Erling Nordlund

2020-07-31

201702228

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att förbättra säkerhet och produktivitet och minska malmförluster, utspädningen och mängden gråberg genom att förbättra förstärkningsstrategi. Målen i detalj är att: öka förståelsen av brottmekanismen vid bergutfall, utveckla statistiska analysmetoder för att bedöma risken för bergutfall, utveckla rekommendationer för förstärkning av stora potentiellt instabila volymer och utveckla rekommendationer för bult och betongbågar samt nät och överlappningar.

Upplägg och genomförande
Arbetet är indelat i arbetsområden (WPs) och planeras enligt följande: WP1: Skadeutredning av bergutfall och deterministisk tillbakaräkning. WP2: Numerisk modellering med DFN-teknik – vidareanalys. WP3: Optimerad användning av bult och betongbågar. WP4: Bestämma egenskaper hos svetsat nät. För att säkerställa framsteg kommer projektet att använda workshops för att integrera och sprida resultaten. Dessa workshops är planerade att hållas ungefär med tre månaders mellanrum under det första året och med sex månaders mellanrum därefter. Workshops kommer att omfatta arbetets framsteg.

Förväntade resultat
Ett framgångsrikt genomförandet av projektet kommer att resultera i en innovativ metod för att bedöma riskerna för bergutfall baserat på deterministisk (skadeutredning) och statistisk analys (DFN modellering). Genom nya rekomendationer förbättra prestandan hos bergförstärkningen för att förhindra stora bergutfall som styrs av geologiska strukturer. Förbättrad prestanda hos bult och betongbågar och nät genom nya riktlinjer. Utbilda ingengörerna inom gruvindustrin som arbetar med bergteknik.

FacebookTwitterLinkedInEmail