Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion

Syfte och mål The goal with this Project was to find the optimal parameters to be able to purify Te by liquid liquid extractions. Very promissing results were found when using a 10%…

SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Syfte och mål Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera…

Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Syfte och mål Projektet syftar till att främja återvinningen av restprodukter från järn- och stålverk genom att använda innovativa bindemedel och testa olika agglomereringstekniker. Kompletterande granskning av sekundära material från stålverket och undersökning…

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Projektet är en vidareutveckling av en reaktor för ultraljudsstyrd kavitation för lakning av mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka (scheelit). Syftet var att utvärdera effekterna…

Kvantitativ karaktärisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning

Syfte och mål Målet var att utvärdera potentialen för ett system med kvantitativ karaktärisering av järnmalmspellets baserat på automatiserad mikroskopi, bildanalys och maskininlärning. Systemet kunde efter träning med expertannoterade data pålitligt identifiera ett…

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion

Syfte och mål Syftet med arbetet var att utveckla en hydrometallurgisk process för selektiv återvinning av molybden från stålindustrins stoft. Nya prover karaktäriserades, optimala parametrar för selektiv lakning och extraktion bestämdes. Med den…

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Syfte och mål Syftet med projektet är att utveckla en ny digital 3D-modell som kan användas för att kontrollera och optimera flödet i roterugnar för minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och ökad pelletkvalitet. Ytterligare…

Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi

Syfte och mål En pyro-kemisk process med låga CO2-utsläpp för utvinning av zink från förbrukade alkaliska batterier utvecklades. Processeffektiviteten ökade och koldioxidutsläpp minskade kraftigt när H2-gas användes som reduktionsmedel. Avfallsmängden bestämdes vara den…

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Syfte och mål Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetallsmältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta…