Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp


Återvinning och metallurgiEnergieffektivitetMinskad miljöpåverkanPelletisering

fullscale

Luleå University of Technology

2017-08-01

LKAB, Taoshi Energiteknik AB


Staffan Lundström

2020-12-31

201702170

Syfte och mål
Syftet med projektet är att utveckla en ny digital 3D-modell som kan användas för att kontrollera och optimera flödet i roterugnar för minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och ökad pelletkvalitet. Ytterligare mål är: En generell simuleringsmetodik som kan användas för komplexa flödesproblem. Ökad förståelse för pelletsprocessen gällande minst tre fenomen. En demonstration av hur avancerade experimentella tekniker kan användas i tuffa industriella miljöer. Publicering av artiklar i högt rankade tidskrifter.

Upplägg och genomförande
Projektet består av fyra arbetspaket: WP1: Simulering av flöde och förbränning i en experimentell förbränningsugn. WP2: Mätningar i pilotskala med avancerade experimentella tekniker. WP3: Simulering i fullskalig geometri. WP4: Strömningsteknisk undersökning gällande innovativa lösningar för att främja en stabil, energi- och miljöeffektiv förbränningsprocess. Projektet flyttar därmed forskning och utveckling från modellering och validering på pilotskala till fullskalig implementering.

Förväntade resultat
Implementeringen av modellen kan innebära minskad miljöpåverkan av gruvdrift och bidra till ett hållbart samhälle när det gäller en mer optimal användning av energi och minskade utsläpp, samt en ökning av järnmalmspelletens kvalitet. Resultaten är också en grund för innovativa lösningar för direkt flödesreglering, som att köra simuleringar i förväg, upptäcka fel innan de händer och agera för att undvika att felet uppstår. Det nära samarbetet mellan industri och akademi säkerställer vidare relevant forskning, vilket stärker projektpartnernas konkurrenskraft.

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019 (eng)

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

https://www.sipstrim.se/wp-content/uploads/2017/10/new-digital-3d-model-of-the-grate-kiln-pellets-process-for-reduced-energy-consumption-and-emissions.jpg

FacebookTwitterLinkedInEmail