Här är finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021

2021-11-10

Nu står det klart vilka som är de tre finalisterna i årets Swedish Mining Innovation Award. Priset som delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation belönar en innovation eller ett projekt som är av stor betydelse för gruv- och innovationssverige.

De tre finalisterna är Retenua AB för deras robusta lösning som ökar säkerheten runt autonoma fordon under jord, Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp och gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. De tre finalisterna verkar inom tre helt olika områden och samtliga bidrar till en hållbar industri och att sätta svensk gruvinnovation på den internationella kartan.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation, och tillika juryns ordförande tycker det är inspirerande att finalisterna är tre vitt skilda innovationer.
– Våra finalister speglar bredden av svensk gruvinnovation och hur branschen arbetar inom en mängd områden, samtliga nödvändiga för att nå de högt ställda målen kopplade till hållbarhet och konkurrenskraft. Två av finalisterna är tydliga vägvisare i ett globalt perspektiv, och den tredje är en lösning kopplat till personsäkerhet som kan tillämpas i väldigt många gruvor världen runt oavsett teknikmognad. Samtligt är utmärkta exempel på svensk gruvinnovation, säger Jenny.

Retenuas lösning som är en väldigt robust och enkel lösning på ett problem av stor vikt har tidigare delvis tillämpats inom andra branscher men har nu anpassats för gruvindustrin och dess krävande förhållanden. Tekniken består enkelt förklarat av en lösning för att detektera personer genom att se reflexer. Man gör detta med hjälp av en IR-kamera och AI-driven smart visionsteknologi. Då lösningen inte kräver avancerade kommunikationssystem kan väldigt många gruvor ta till sig innovationen.

Finalisten Hybrit, som är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Vattenfall och SSAB har under sommaren presenterat världens första vätgasreducerade järnsvamp. Målet är koldioxidfri stålproduktion, ända från gruva till färdigt stål, och den vätgasreducerade järnsvampen är avgörande för att skapa en helt fossilfriprocess. Det här är en del av en lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet.

Den tredje finalisten skiljer sig från de mer tekniska innovationerna och är gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. Den branschgemensamma färdplanen är en innovation i sig då den är den första i sitt slag. Även om vi i Sverige idag har över 20 färdplaner för klimatfri konkurrenskraft inom vitt skilda branscher fanns inget liknande initiativ i fråga om biologisk mångfald. Färdplanen går under namnet Mining with nature och arbetet med att ta fram den har letts av branschorganisationen Svemin.

Juryn består av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, SSAB, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér Flemming, VD Svemin och Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova.

Under kommande vecka kommer de tre finalisterna att presenteras närmare, och den slutliga vinnaren av Swedish Mining Innovation Award kommer att koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 18 november.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Vitallis Chipakwe

Hello there Vitalis Chipakwe, who just took his licentiate degree in mineral processing!

A few weeks ago Vitalis Chipakwe took his licentiate degree with his thesis ”Comparative Study of Chemical Additives Effects on Dry Grinding Performance”. Vitalis is a member of Swedish Mining Innovation’s PhD student…

2021-11-02

Nytt strategiskt projekt utvecklar lösningar för att minska renpåkörningar

Sattajärvi sameby och Kaunis Iron är initiativtagare till det strategiska projektet Hållbara, säkra transporter i renskötselområde där de tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet testar innovativa lösningar för att kunna minska problemet…

2021-10-27

Katarina Nilsson Svemin

Ny studie: Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring

Den viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller fram till 2050 kommer att vara klimatomställningen. Det visar en ny rapport från Svemin som har tagits fram inom det av Swedish Mining Innovation…

2021-10-12