Färdplan som finalist i Swedish Mining Innovation Award 2021

2021-11-15

Gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald, Mining with nature är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021. En lite annorlunda finalist gentemot övriga mer tekniska innovationer men ett väldigt inspirerande initiativ där samverkan är nyckeln. Vi fick några ord med Linda Bjurholt, miljöchef LKAB som varit ordförande i styrgruppen för projektet.

Grattis Linda, Färdplanen Mining with nature är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021! Hur känns det?

Det känns såklart väldigt roligt!

Berätta lite om Färdplanen.

Färdplanen handlar om att vi i gruvbranschen i Sverige ska bidra till en ökad biologisk mångfald innan 2030. Vi gör det här tillsammans för att vi tycker att det är viktigt. Vi kan stötta och hjälpa varandra och vi vill vara transparenta med hur vi jobbar. Vi hoppas också kunna inspirera andra nationellt och internationellt att göra samma sak.

Vad är det som gör det här till ett så viktigt och unikt initiativ?

Vad vi vet är det här den första färdplanen för biologisk mångfald. Det finns många klimatfärdplaner, och det är ju jättebra, men de hanterar inte förlusten av biologisk mångfald. Forskning visar att just förlust av biologisk mångfald är ett enormt hot mot välfärden på jorden och vi vet också att den hänger tätt ihop med klimatkatastrofen.

Varför är en färdplan för biologisk mångfald viktig?

Vi vill verkligen kraftsamla arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden där vi verkar. Gruvnäringen behöver ta mark i anspråk för att kunna bedrivas och vi vill kunna göra det på ett sätt som är optimalt för miljön omkring oss. Vi behöver systematisera arbetet och jobba med hänsynshierarkin på bästa sätt – undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan.

Färdplanen presenterades i slutet av 2020, vad har hänt sedan dess?

Sedan dess pågår flera initiativ, både branschgemensamt och hos bolagen med att utveckla såväl mätmetodik som praktiska metoder för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Det är så roligt att vi ser att det här är ett område som skapar engagemang och vi ser att det finns massvis med bra idéer och initiativ hos våra medarbetare, konsulter och inom akademien. Det känns tryggt, då vet vi att vi kommer att lyckas!

Grattis igen Linda och hela gänget bakom färdplanen!


Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Retenua är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2021

Foto: Rafael Mosberger och Henrik Andreasson, Retenua, upphovsmännen bakom emitrace® Retenua är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021 för sin robusta lösning emitrace® som ökar säkerheten under jord med hjälp av…

2021-11-12

Här är finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021

Nu står det klart vilka som är de tre finalisterna i årets Swedish Mining Innovation Award. Priset som delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation belönar en innovation eller ett…

2021-11-10

Vitallis Chipakwe

Hello there Vitalis Chipakwe, who just took his licentiate degree in mineral processing!

A few weeks ago Vitalis Chipakwe took his licentiate degree with his thesis ”Comparative Study of Chemical Additives Effects on Dry Grinding Performance”. Vitalis is a member of Swedish Mining Innovation’s PhD student…

2021-11-02