Swedish Mining Innovation Award

Om Swedish Mining Innovation Award

Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation eller ett projekt som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Utmärkelsen vänder sig till innovationer och projekt med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

Det finns även möjlighet att nominera en person eller annat som varit av betydelse för gruv- och innovationssverige till ett heders- eller inspirationspris.

Tre finalister presenteras med varsin film. Filmerna syftar till att sprida innovationen och kunskap om svensk gruvinnovation, både nationellt och internationellt.

Nomineringsprocess 2022

Sista dagen att nominera är den 17 juni 2022. Det går bra att nominera sig själv eller kollegor.

Finalister och vinnare utses av en jury

Tre finalister kommer att tas fram av en jury. Juryn utser sedan den slutliga vinnaren av Swedish Mining Innovation Award på branschorganisationen Svemins höstmöte den 22 november.


Genom Swedish Mining Innovation Award vill vi lyfta och sprida kännedom om svenska gruvinnovationer, både nationellt och internationellt.

Nominera till Swedish Mining Innovation Award 2022!

Nomineringsprocessen har stängt för 2022. 

Hybrit och färdplan för biologisk mångfald prisas vid Swedish Mining Innovation Award 2021

Pressmeddelande 18 November 2021

Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award 2021 är Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp. Priset som belönar något som är av stor betydelse för gruv- och innovationssverige delades ut tidigare idag av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation på branschorganisationen Svemins höstmöte på Nalen i Stockholm.

De övriga två finalisterna som gjorde upp om titeln var Retenua AB för deras robusta lösning emitrace® som ökar säkerheten runt autonoma fordon under jord, samt gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald, Mining with Nature.

Vinnaren Hybrit, som är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Vattenfall och SSAB har under sommaren presenterat världens första vätgasreducerade järnsvamp. Målet är koldioxidfri stålproduktion, ända från gruva till färdigt stål, och den vätgasreducerade järnsvampen är avgörande för att skapa en helt fossilfriprocess. Det här är en del av en lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet.

Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation tillika juryns ordförande är glad och imponerad av årets finalister som visar både bredden och höjden på svensk gruvinnovation.
– Hybrit är ett projekt som får ett globalt avtryck och Sverige som gruvnation ska vara stolta över det sätt man tar taktpinnen, springer först och leder teknikutvecklingen som är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Projektet visar på den kraft som samverkan mellan aktörer ger.

Jan Moström, VD LKAB tog emot priset för Hybrit-konsortiets vägnar och han ville rikta ett stort tack till framförallt de duktiga människorna i Hybrit Luleå som gjort det möjligt.
– De personer som borde ta emot det här priset är egentligen de duktiga forskarna som har löst många av de problem som har uppstått, och vi ser framför oss att i en nära framtid ska vi börja konvertera järnframställningen. Så tack!

Under prisutdelningen avslöjade juryn att de beslutat att dela ut ett inspirationspris till gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. Den branschgemensamma färdplanen är en innovation i sig då den är den första i sitt slag, och även om det finns andra färdplaner för klimatfri konkurrenskraft inom vitt skilda branscher fanns inget liknande initiativ i fråga om biologisk mångfald. Färdplanen går under namnet Mining with nature och arbetet med att ta fram den har letts av branschorganisationen Svemin.

Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och styrgruppens ordförande tog emot priset.
– En av tankarna med att ta fram den här färdplanen är att kunna inspirera andra. Vi har inte kommit lika långt i planeringen när det gäller att motverka hotet mot biologisk mångfald som när det gäller klimatet, men jag hoppas att om 5-10 år har vi ett liknande Hybrit-initiativ även på biologisk mångfald-sidan.

Juryn har bestått av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, SSAB, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér, VD Svemin och Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova.

Juryns motiveringar
Vinnaren Hybrit
Det här är en banbrytande lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet. Genom enastående samverkan och ett unikt helhetsgrepp har man med denna innovation tagit ledarskap i den industriella transformationen, inte bara i Sverige men även internationellt. Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award 2021 är Hybrit med ägarna LKAB, Vattenfall och SSAB för världens första vätgasreducerade järnsvamp, en avgörande milstolpe för att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål.

Inspirationspriset till Mining with Nature
Genom att belysa en global utmaning och kraftsamla branschen runt en gemensam fråga som är kritisk för en framtida hållbar planet visar man på ett föredömligt och inspirerande sätt hur basindustri kan och måste jobba på bred front för att minimera sina avtryck. Projektet är unikt och är världens första i sitt slag. Årets inspirationspris går till Mining with Nature – Gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald.

Jan Moström, VD LKAB tar emot Swedish Mining Innovation Award 2021. Foto: Axel Öberg. 

 

Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och styrgruppens ordförande tar emot Inspirationspriset. Foto: Axel Öberg.


Här är finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021

Pressmeddelande 10 November 2021

Nu står det klart vilka som är de tre finalisterna i årets Swedish Mining Innovation Award. Priset som delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation belönar en innovation eller ett projekt som är av stor betydelse för gruv- och innovationssverige.

De tre finalisterna är Retenua AB för deras robusta lösning som ökar säkerheten runt autonoma fordon under jord, Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp och gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. De tre finalisterna verkar inom tre helt olika områden och samtliga bidrar till en hållbar industri och att sätta svensk gruvinnovation på den internationella kartan.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation, och tillika juryns ordförande tycker det är inspirerande att finalisterna är tre vitt skilda innovationer.
– Våra finalister speglar bredden av svensk gruvinnovation och hur branschen arbetar inom en mängd områden, samtliga nödvändiga för att nå de högt ställda målen kopplade till hållbarhet och konkurrenskraft. Två av finalisterna är tydliga vägvisare i ett globalt perspektiv, och den tredje är en lösning kopplat till personsäkerhet som kan tillämpas i väldigt många gruvor världen runt oavsett teknikmognad. Samtligt är utmärkta exempel på svensk gruvinnovation, säger Jenny.

Retenuas lösning som är en väldigt robust och enkel lösning på ett problem av stor vikt har tidigare delvis tillämpats inom andra branscher men har nu anpassats för gruvindustrin och dess krävande förhållanden. Tekniken består enkelt förklarat av en lösning för att detektera personer genom att se reflexer. Man gör detta med hjälp av en IR-kamera och AI-driven smart visionsteknologi. Då lösningen inte kräver avancerade kommunikationssystem kan väldigt många gruvor ta till sig innovationen.

Finalisten Hybrit, som är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Vattenfall och SSAB har under sommaren presenterat världens första vätgasreducerade järnsvamp. Målet är koldioxidfri stålproduktion, ända från gruva till färdigt stål, och den vätgasreducerade järnsvampen är avgörande för att skapa en helt fossilfriprocess. Det här är en del av en lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet.

Den tredje finalisten skiljer sig från de mer tekniska innovationerna och är gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. Den branschgemensamma färdplanen är en innovation i sig då den är den första i sitt slag. Även om vi i Sverige idag har över 20 färdplaner för klimatfri konkurrenskraft inom vitt skilda branscher fanns inget liknande initiativ i fråga om biologisk mångfald. Färdplanen går under namnet Mining with nature och arbetet med att ta fram den har letts av branschorganisationen Svemin.

Juryn består av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, SSAB, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér Flemming, VD Svemin och Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova.

Under kommande vecka kommer de tre finalisterna att presenteras närmare, och den slutliga vinnaren av Swedish Mining Innovation Award kommer att koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 18 november.


Intervjuer med finalisterna

Swedish Mining Innovation Award 2020

Vinnare 2020

Swedish Mining Innovation Award 2020 tilldelas…. Orexplore och Minalyze

Motivering Orexplore
Orexplores revolutionerande röntgenteknologi ger på kort tid detaljerad insikt om borrkärnans inre i 3d, såsom kunskap om strukturer, densitet, mineralogi och halter, allt i en och samma skanning. Orexplores lösning används idag av gruvor i Europa och Australien. Innovationen har stor utvecklingspotential även för ämnen med låga detektionsnivåer som guld, vilket är fokus för en stor del av den globala prospekteringen.

Motivering Minalyze
Minalyze unika skanner och molnbaserade mjukvara för digitalisering av stora volymer borrprover genererar högupplöst och konsekvent data genom snabb icke-förstörande insamling av multipla dataset. Minalyze har nått internationell kommersiell framgång med användare i Europa, Australien och Nordamerika, och därigenom visat innovationens nytta för den globala industrin.

Inspirationspris: Motivering till VR-gruvan som utvecklats av  det svenska konsortiet inom SIMS-projektet
VR-gruvan är ett fint exempel på en samverkan mellan industri och akademi som det svenska gruvinnovationssystemet bygger på. Den visualiserar hållbar intelligent gruvdrift på ett intresseväckande och verklighetstroget sätt, och skapar intresse och tillgängliggör kunskap om modern gruvdrift för en viktig målgrupp; barn, ungdomar och allmänheten.

Kevin Rebenius, Orexplore och Annelie Lundström, Minalyze på prisutdelningen. 

Arash Källmark LTU

Arash Källmark, LTU tar emot priset för konsortiet.

Finalistfilmen

Årets inspirationspris


Finalister 2020

 

 


Swedish Mining Innovation Award 2019

Vinnaren 2019

Vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019 är… Mobilaris med Mobilaris Onboard

Hans Wahlquist and Mikael Nyström Mobilaris. Photo: Henry Lundholm/Tale

Ett hederspris delas ut till… Jan-Eric Sundkvist, Boliden

Jan-Eric Sundkvist. Photo: Henry Lundholm/Tale

Finalister 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail