Vilken tycker du är Sveriges bästa gruvinnovation

Swedish Mining Innovation Award

Om Swedish Mining Innovation Award 2021

Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation eller ett projekt som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Utmärkelsen vänder sig till innovationer och projekt med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

Det finns även möjlighet att nominera en person eller annat som varit av betydelse för gruv- och innovationssverige till ett heders- eller inspirationspris.

Tre finalister kommer under hösten att presenteras med varsin film. Filmerna syftar till att sprida innovationen och kunskap om svensk gruvinnovation, både nationellt och internationellt.


Nominera till Swedish Mining Innovation Award 2021

 • Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation eller ett projekt som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Utmärkelsen vänder sig till innovationer och projekt med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

  (Eng) Nominate to Swedish Mining Innovation Award 2021
  The Swedish Mining Innovation Award rewards an innovation or project that has been of great importance to mining- and innovation Sweden. The award is aimed at innovations and projects with application in the Swedish mining and metal-producing industry.
 • Vad har den gjort för att lyfta svensk gruvinnovation?

  (Eng) Why do you nominate the innovation/project?
  What have they done to boost Swedish mining innovation?
 • Beskriv effekt, nytta och potential. (Eng) Describe impact, use and potential.
 • Beskriv uppfinningshöjden och vad som är det innovativa. (Eng) Describe the height of the invention and what is innovative.
 • Beskriv hållbarhetsvärdet. (Eng) Describe the sustainability value.
 • Beskriv global potential. (Eng) Describe global potential.
 • Beskriv om/hur samverkan mellan olika aktörer har bidragit till innovationen/bidragit i projektet. (Eng) Describe if / how collaboration between different actors has contributed to the innovation / contributed to the project.
 • (Eng) Anything else to add?
 • (Eng) How did you hear about the chance to nominate?
 • (Eng) Your relation to the nominee?
 • De kontaktuppgifter du anger i formuläret ovan används enbart i samband med Swedish Mining Innovation Award och kommer tas bort efter tävlingen är slutförd.

  (Eng) Your contact details will only be used in conjunction with the Swedish Mining Innovation Award and will be removed after the competition is completed.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sista dagen att nominera är den 31 augusti 2021. 


Nominera till ett heders/inspirationspris inom Swedish Mining Innovation Award 2021

 • Du kan nominera en person eller annat som varit av betydelse för gruv- och innovationssverige till ett heders- eller inspirationspris inom Swedish Mining Innovation Award 2021.

  (Eng) Nominate to a Honorary/Inspirational prize within the Swedish Mining Innovation Award 2021
  You can nominate a person or others that has been of importance to mining and innovation Sweden for an honorary or inspirational prize within the Swedish Mining Innovation Award 2021.
 • Vad har den/de nominerade gjort för att lyfta svensk gruvinnovation?

  (Eng) Why do you nominate them?
  What have they done to boost Swedish mining innovation?
 • (Eng) Anything else to add?
 • (Eng) How did you hear about the chance to nominate?
 • (Eng) Your relation to the nominee?
 • De kontaktuppgifter du anger i formuläret ovan används enbart i samband med Swedish Mining Innovation Award och kommer tas bort efter tävlingen är slutförd.

  (Eng) Your contact details will only be used in conjunction with the Swedish Mining Innovation Award and will be removed after the competition is completed.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sista dagen att nominera är den 31 augusti 2021. 

Nomineringsprocess

Sista dagen att nominera är den 31 augusti 2021. Det går bra att nominera sig själv eller kollegor.

Finalister och vinnare utses av en jury

Tre finalister kommer att tas fram av en jury. Juryn utser sedan den slutliga vinnaren av Swedish Mining Innovation Award på Svemins höstmöte den 18 november.

Jury

 • Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation (ordförande)
 • Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc
 • Maria Sunér, VD Svemin
 • Margareta Groth, enhetschef Industriell utveckling, Vinnova

swedishmininginnovationaward

 

Genom Swedish Mining Innovation Award vill Swedish Mining Innovation lyfta svenska gruvinnovationer och sprida kännedom om svensk innovation nationellt och internationellt.

Swedish Mining Innovation Award 2020

Vinnare 2020

Swedish Mining Innovation Award 2020 tilldelas…. Orexplore och Minalyze

Motivering Orexplore
Orexplores revolutionerande röntgenteknologi ger på kort tid detaljerad insikt om borrkärnans inre i 3d, såsom kunskap om strukturer, densitet, mineralogi och halter, allt i en och samma skanning. Orexplores lösning används idag av gruvor i Europa och Australien. Innovationen har stor utvecklingspotential även för ämnen med låga detektionsnivåer som guld, vilket är fokus för en stor del av den globala prospekteringen.

Motivering Minalyze
Minalyze unika skanner och molnbaserade mjukvara för digitalisering av stora volymer borrprover genererar högupplöst och konsekvent data genom snabb icke-förstörande insamling av multipla dataset. Minalyze har nått internationell kommersiell framgång med användare i Europa, Australien och Nordamerika, och därigenom visat innovationens nytta för den globala industrin.

Inspirationspris: Motivering till VR-gruvan som utvecklats av  det svenska konsortiet inom SIMS-projektet
VR-gruvan är ett fint exempel på en samverkan mellan industri och akademi som det svenska gruvinnovationssystemet bygger på. Den visualiserar hållbar intelligent gruvdrift på ett intresseväckande och verklighetstroget sätt, och skapar intresse och tillgängliggör kunskap om modern gruvdrift för en viktig målgrupp; barn, ungdomar och allmänheten.

Kevin Rebenius, Orexplore och Annelie Lundström, Minalyze på prisutdelningen. 

Arash Källmark LTU

Arash Källmark, LTU tar emot priset för konsortiet.

Finalistfilmen

Årets inspirationspris


Finalister 2020

 

 


Swedish Mining Innovation Award 2019

Vinnaren 2019

Vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019 är… Mobilaris med Mobilaris Onboard

Hans Wahlquist and Mikael Nyström Mobilaris. Photo: Henry Lundholm/Tale

Ett hederspris delas ut till… Jan-Eric Sundkvist, Boliden

Jan-Eric Sundkvist. Photo: Henry Lundholm/Tale

Finalister 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail