Nytt strategiskt projekt utvecklar lösningar för att minska renpåkörningar

2021-10-27

Sattajärvi sameby och Kaunis Iron är initiativtagare till det strategiska projektet Hållbara, säkra transporter i renskötselområde där de tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet testar innovativa lösningar för att kunna minska problemet med renpåkörningar vid en vägsträcka med tung trafik. Via metodutveckling och erfarenheter från projektet vill man även se hur lösningarna kan komma att användas på andra platser för andra aktörer. I P4 Norrbotten berättar projektledare Johanna Finnholm och Johnny Lantto från Sattajärvi sameby om projektet som redan har gett resultat.

P4 Norrbotten, 26 oktober 2021 – Samebyn och gruvbolaget startade gemensamt projekt 

Läs mer om projektet

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Katarina Nilsson Svemin

Ny studie: Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring

Den viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller fram till 2050 kommer att vara klimatomställningen. Det visar en ny rapport från Svemin som har tagits fram inom det av Swedish Mining Innovation…

2021-10-12

Över trettio projekt presenterades i en digital buffé

I förra veckan hölls Swedish Mining Innovations årliga Programdag som ett digitalt event. Under dagen presenterades aktuell information om vad som händer längs hela värdekedjan, allt från programmets stora strategiska satsningar till up-dates…

2021-10-11

Gruvmingel förde samman akademi och industri: ”Viktigt jobba mot gemensamt mål”

Bildtext: Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation på Örebro Universitet, inledde Mining @ ORU.  Syftet med Mining @ ORU var att föra akademi och näringsliv närmare varandra och samtidigt bjuda på inblickar…

2021-10-01