Digital Mining Hub Bergslagen

Syfte och mål I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen. Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka…

Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen med MWD-teknik för pneumatisk Down-The-Hole (DTH) borrning som är vanligt förekommande i många dagbrott. De specifika målen är att utvärdera potentialen för…

MachineHealth: Mot sunda maskiner och förutsägbart underhåll med AI

Syfte och mål Detta projekt kommer att utföra en genomförbarhetsstudie för att förstå kraven för att övervaka maskinhälsa i gruvmiljö. Med de senaste tillkännagivandena av ny teknik kommer AI-algoritmer att användas. De två…

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Syfte och mål Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna ska…

ReLoad: autonom bultning med industrirobotar

Syfte och mål Förstudie resulterade i ett koncept som autonomt laddar en borrigg med bultar. Designen verifierades både med hjälp av kinematiska simuleringar, samt genom en mock-up som byggdes upp i labbet på…